MESLEK HASTALIKLARI

Moderatör: drosman

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen drfalcony » Cum Şub 07, 2014 10:06 am

Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I–İşyeri ortam ölçümleri, meslek hastalıklarında klinik tanının yanı sıra, hastalığın meslekten kaynaklandığının da ortaya konması gerekmektedir.
II – İşyeri ortam ölçümlerinde meslek hastalığına neden olan etkenin işyeri ortamında da varlığının gösterilmesi gereklidir.
III – İşyeri ortam ölçümlerinde ya işyeri ortamında yapılacak doğrudan ölçümlerle (gürültü ölçümü gibi) veya ortamdan alınan örneklerde yapılacak tayinlerle (ortam havasında kurşun, benzen vs. tayini gibi) bu değerlendirmeler yapılabilir.
IV – İşyeri ortam ve iş hijyeni değerlendirmelerinin düzenli olarak yapılması ve kayıtlarda saklanması halinde hastalık ile çalışılan iş arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi daha kolay olacaktır.
Bir cevap seçin.

A. I, II, III ve IV O.K

B. I ve III

C. Sadece IV

D. II ve IV

E. I, II, ve III
Doğru
Bu gönderi için puan: 1/1.

Aşağıdakilerden hangisi metal sanayisinde en sık karşılaşılan meslek hastalıkları grubunda sayılmaz ?
Bir cevap seçin.

A. El kol vibrasyonu sendromu (beyaz parmak hastalığı)

B. Toza bağlı gelişen meslek hastalıkları

C. Karpal tunnel sendromu

D. Otitis media O.K

E. Gürültüye bağlı işitme kaybı
Doğru
Bu gönderi için puan: 1/1.

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından korunmada teknik yöntemlerden değildir?
Bir cevap seçin.

A. Kuru Yöntem O.K

B. İkame

C. Ayırma

D. Kapatma

E. Çevrenin kontrolü
Doğru
Bu gönderi için puan: 1/1.

“Çalışma ortamı ile birlikte farklı risklerin etken olduğu hastalıklardır.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
Bir cevap seçin.

A. Meslek Hastalıkları

B. İşci ile İlgili Hastalıklar

C. İşle İlgili Hastalıklar O.K

D. Çalışanların Ailesini Etkileyen Hastalıklar

E. Çalışanları Etkileyen Hastalıklar
Doğru
Bu gönderi için puan: 1/1.
drfalcony
 
Mesajlar: 65
Kayıt: Çrş Oca 23, 2013 11:23 pm

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen drtek » Cum Şub 07, 2014 2:51 pm

“Çalışma ortamı ile birlikte farklı risklerin etken olduğu hastalıklardır.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?

A. Çalışanları Etkileyen Hastalıklar
B. Çalışanların Ailesini Etkileyen Hastalıklar
C. İşle İlgili Hastalıklar********
D. İşci ile İlgili Hastalıklar
E. Meslek Hastalıkları
drtek
 
Mesajlar: 20
Kayıt: Prş Şub 28, 2013 11:40 am

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen masmavi66 » Cum Şub 07, 2014 3:08 pm

Aşağıdakilerden hangisi “Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları” ile ilişkili olarak yanlış ifade edilmiştir?

A. Günlük ev işleri de dikkate alındığında çalışan kadınlar, aynı koşullarda çalışan erkeklere ve çalışmayan kadınlara göre daha uzun süre çalışmakta, uyku ve dinlenme süreleri daha kısa olmaktadır.

B. İlgili mevzuatta, engellinin “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi” ifade edeceği belirtilmiştir.
C. Engellilik bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerdeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 40’ndan yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş kişiler olarak tanımlanır.
D. “Yaşlı hasta” terimi; uygun bir iş bulması, bulduğu işi elinde tutması ve işinde ilerleme beklentisi, kabul edilmiş fiziksel veya zihinsel bir özür sonucu önemli ölçüde azalmış olan bireyi ifade eder.
E. Çalışan kadınlar arasında sigortasız çalışma da önemli konulardan birisidir.Aşağıdakilerden hangisi “Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları” ile ilişkili olarak yanlış ifade edilmiştir?

A. Yaşlılarda yavaş çalıştıkları ve çabuk karar veremedikleri gösterilmiştir.
B. Yapılan birçok çalışmada yaşlıların daha az iş kazasına uğradığını göstermiştir.
C. Yaşlılarda devamsızlığın daha fazla olduğu gösterilmiştir.
D. Yaşlı işçilerin, özellikle deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden en iyi biçimde yararlanılması sağlanacak biçimde istihdam edilmesi arzu edilir bir haldir.
E. Adil ve elverişli şartlarda çalışma hakkı”, yaşlı işçilerin emekliliklerine kadar güvenli çalışma koşullarından yararlanmaları açısından özel bir önem taşımaktadır.


Aşağıdakilerden hangisi iş ve çalışan sağlığı açısından değerlendirilmesi gereken risk gruplarından sayılmaz?

A. Madde bağımlılığı olanlar
B. Ev kazası geçirmiş olanlar
C. Kronik hastalığı olanlar
D. Meslek hastalığı şüphesi olanlar
E. Meslek hastalığı tanısı olanlar


“Kişilerin içerisinde bulundukları, iş ya da yaşam alanlarına ait kapalı ortam atmosferine bağlı solunan havanın kalitesinin bozukluğu, kişiler üzerinde anlaşılması ve tanımlanması oldukça zor ve karmaşık bir takım rahatsızlıklara neden olmaktadır. Genel bir yorgunluk hissi en sık rastlanan semptomdur. Genellikle işe gelişi izleyen birkaç saat içerisinde başlar, binadan ayrıldıktan birkaç dakika sonra düzelir”. tanımı aşağıdaki hangi durumu/hastalığı düşündürmelidir?A. Hasta Bina Sendromu
B. Çoklu Kimyasal Duyarlılık Sendromu
C. Dioksinler
D. Civa İle İlgili Yakınmalar
E. Mobbing

“İşyerinde özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır” ile aşağıdakilerden hangisi tarif edilmektedir?

A. İş sağlığı gözetimi
B. Aktif sağlık gözetimi
C. Mobbing
D. Ağır iş yükü
E. Pasif sağlık gözetimi

Aşağıdakilerden hangisi “Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları” ile ilişkili olarak yanlış ifade edilmiştir?

A. Günlük ev işleri de dikkate alındığında çalışan kadınlar, aynı koşullarda çalışan erkeklere ve çalışmayan kadınlara göre daha uzun süre çalışmakta, uyku ve dinlenme süreleri daha kısa olmaktadır.

B. İlgili mevzuatta, engellinin “Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi” ifade edeceği belirtilmiştir.
C. Engellilik bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerdeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 40’ndan yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenmiş kişiler olarak tanımlanır.
D. “Yaşlı hasta” terimi; uygun bir iş bulması, bulduğu işi elinde tutması ve işinde ilerleme beklentisi, kabul edilmiş fiziksel veya zihinsel bir özür sonucu önemli ölçüde azalmış olan bireyi ifade eder.
E. Çalışan kadınlar arasında sigortasız çalışma da önemli konulardan birisidir.Aşağıdakilerden hangisi “Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları” ile ilişkili olarak yanlış ifade edilmiştir?

F. Yaşlılarda yavaş çalıştıkları ve çabuk karar veremedikleri gösterilmiştir.
G. Yapılan birçok çalışmada yaşlıların daha az iş kazasına uğradığını göstermiştir.
H. Yaşlılarda devamsızlığın daha fazla olduğu gösterilmiştir.
İ. Yaşlı işçilerin, özellikle deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden en iyi biçimde yararlanılması sağlanacak biçimde istihdam edilmesi arzu edilir bir haldir.
J. Adil ve elverişli şartlarda çalışma hakkı”, yaşlı işçilerin emekliliklerine kadar güvenli çalışma koşullarından yararlanmaları açısından özel bir önem taşımaktadır.


…………………..pestisidler, kimyasal ayıraçlar, plastikler vb. gibi birçok maddenin yapısında bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere gelmelidir?

A. Dioksin
B. Bakır
C. Civa
D. Demir
E. Çinko


Aşağıdakilerden hangisi iş ve çalışan sağlığı açısından değerlendirilmesi gereken risk gruplarından sayılmaz?

A. Madde bağımlılığı olanlar
B. Ev kazası geçirmiş olanlar
C. Kronik hastalığı olanlar
D. Meslek hastalığı şüphesi olanlar
E. Meslek hastalığı tanısı olanlar


“Kişilerin içerisinde bulundukları, iş ya da yaşam alanlarına ait kapalı ortam atmosferine bağlı solunan havanın kalitesinin bozukluğu, kişiler üzerinde anlaşılması ve tanımlanması oldukça zor ve karmaşık bir takım rahatsızlıklara neden olmaktadır. Genel bir yorgunluk hissi en sık rastlanan semptomdur. Genellikle işe gelişi izleyen birkaç saat içerisinde başlar, binadan ayrıldıktan birkaç dakika sonra düzelir”. tanımı aşağıdaki hangi durumu/hastalığı düşündürmelidir?F. Hasta Bina Sendromu
G. Çoklu Kimyasal Duyarlılık Sendromu
H. Dioksinler
İ. Civa İle İlgili Yakınmalar
J. Mobbing

“İşyerinde özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır” ile aşağıdakilerden hangisi tarif edilmektedir?

A. İş sağlığı gözetimi
B. Aktif sağlık gözetimi
C. Mobbing
D. Ağır iş yükü
E. Pasif sağlık gözetimi

İş ve çalışan sağlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Çalışan “iş sağlığı gözetimi” ile işe başlamalıdır.
II – Çalışanların biyopsikososyal yönden tam iyilik durumlarının korunması ve geliştirilmesi sağlanmalıdır.
III – Çalışanların sağlıklarının yitirilmesinin önlenmesi sağlanmalıdır.
IV –Çalışanların sağlıklarını olumsuz etkileyecek risklerden korunmaları sağlanmalıdır.


A. II ve IV
B. I, II, ve III
C. I, II, III ve IV
D. Sadece IV
E. I ve III

Aşağıdakilerden hangisi iş ve çalışan sağlığı açısından değerlendirilmesi gereken risk gruplarından sayılmaz?

A. Ev kazası geçirmiş olanlar
B. Madde bağımlılığı olanlar
C. Meslek hastalığı tanısı olanlar
D. Kronik hastalığı olanlar
E. Meslek hastalığı şüphesi olanlar

İş ve çalışan sağlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Çalışma hayatına başlamak için esas yaş sınırı 21 yaştır.
II – Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılması yasaklanmıştır.
III –18-21 yaş arasındaki kişiler genç çalışanlar olarak adlandırılır.
IV – Kural olarak çocuklar ve gençler ağır ve tehlikeli olan işlerde çalıştırılmamalıdır.

A. I, II, III ve IV
B. Sadece IV
C. II ve IV
D. I ve III
E. I, II, ve III

Uygulamalı Ergonomi, iş çalışma ortamının insan faktörü ile uyumunu inceleyerek, mesleki risk ve hastalıkların ve dolayısıyla iş kazalarının en alt düzeye indirilmesi çalışmalarını kapsar. Aşağıdakilerden hangisi bu bağlamada iş yerlerinde ortam faktörlerinin değerlendirilmesi ile ilişkili değildir?

A. Oturma –dinlenme odaları
B. Soyunma giyinme yerleri
C. Bahçe düzenlemesi
D. Banyo ve Tuvaletler
E. Kişisel koruyucular

[b[Emeklilik öncesindeki yıllarda, yaşlı işçilerin yeni durumlarına uyum sağlamak üzere hazırlanmaları için, emeklilik hazırlık programları uygulanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu programlarda, yaşlı işçilere sağlanması gereken bilgiyi kapsamaz?[/b]

A. Yetişkin eğitimi ve kültürel faaliyetlere ilişkin imkanlar; ve boş zaman kullanımı
B. Tasarruf imkanlarının yöntemleri
C. Yaşlanmanın neden olduğu olumsuz etkilerle mücadele yolları
D. Bir mesleki faaliyeti sürdürmeye ya da gönüllü bir çalışma üstlenmeye ilişkin imkanalar ve bunların koşulları
E.Emekli olarak hak ve yükümlülükleri
masmavi66
 
Mesajlar: 5
Kayıt: Pzt Tem 29, 2013 4:04 pm

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen alper tekin » Cmt Şub 08, 2014 9:39 am

Puanlar: 1
“Lumbal disk hernisi olan çalışanın, uygun olmayan yük taşıma işinde çalışması, akut hadise olasılığını artırır” durumu aşağıdaki şıklardan hangi hastalığa uymaktadır?
Bir cevap seçin.
A. Çalışanların Ailesini Etkileyen Hastalık
B. İşle İlgisiz Hastalık
C. Meslek Hastalığı
D. Çalışanları Etkileyen Hastalık
E. İşle İlgili Hastalık ***********
alper tekin
 
Mesajlar: 9
Kayıt: Pzr Şub 03, 2013 8:55 am

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen v27b » Cmt Şub 08, 2014 1:11 pm

Aşağıdakilerden hangisi metal sanayisinde en sık karşılaşılan meslek hastalıkları grubunda sayılmaz?
Bir cevap seçin.
A. Mesleki deri hastalıkları
B. Tinea corporis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C. Bel rahatsızlıkları
D. Toza bağlı gelişen meslek hastalıkları
E. Kimyasallara bağlı gelişen meslek hastalıkları


Aşağıdakilerden hangisi “yüksek riskli alanlar” arasında değildir?
Bir cevap seçin.
A. Büro işi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
B. Dokuma sanayi
C. Akü üretim
D. Çimento sanayi
E. Madencilik

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarının başlıca gruplarından değildir?
Bir cevap seçin.
A. Metaller, zehirli gazlar ve diğer kimyasal nedenlerle ortaya çıkan intoksikasyon, malign hastalıklar, bağımlılık ve davranış değişiklikleri
B. Fiziksel nedenler ile ortaya çıkan kas-iskelet sistemi hastalıkları
C. İnorganik ve organik tozlara maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklar
D. İçme suları ile ortaya çıkan dispeptik rahatsızlıklar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E. Biyolojik nedenler ile ortaya çıkan tüberküloz, brusellozis, paraziter hastalıklar

Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Ülkemizde, silikozis, kurşun, civa, arsenik zehirlenmesi iş sağlığı açısından öteden beri önemli hususlardır.
II – Ülkemizde, kas iskelet hastalıklar yeni eklenen hususlardandır.
III – Ülkemizde, alerjik hastalıklar yeni eklenen hususlardandır.
IV –İşsizlik, iş güvencesinin olmaması, uzun süre çalışma, ücret yetersizliği vb durumlarda psikososyal problemlere yol açmaktadır.
Bir cevap seçin.
A. II ve IV
B. Sadece IV
C. I, II, III ve IV XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D. I ve III
E. I, II, ve III

Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Meslek hastalıkları, önlenebilir hastalıklardır.
II – Korunmada, kişinin kendisini ilgilendiren, sağlıklı beslenme, sigara içmeme, alkol ve madde kullanmama ve yaptığı işle ilgili bireysel duyarlılık en başta üzerinde durulması/danışmanlık verilmesi gereken konulardır.
III – Etkenin kaynağında yok edilmesi(yer değiştirme gibi), ortama yönelik (ayırma gibi) önlemler ve kişisel korunma(maske gibi) araçlarını kullanımı etkili yöntemlerdir.
IV –Aile, sosyal ve toplumsal boyutları nedeniyle, biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden aile hekimlerinin “biyopsikososyal” yaklaşımı önem taşır.
Bir cevap seçin.
A. II ve IV
B. I, II, III ve IV XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C. I, II, ve III
D. I ve III
E. Sadece IV
v27b
 
Mesajlar: 3
Kayıt: Cmt Nis 13, 2013 10:39 am

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen fululu » Cum Şub 14, 2014 10:56 pm

2
Puanlar: 1 Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Meslek hastalığına neden olan etkenler vücuda başlıca akciğerler, deri ve ağızdan girerler.
II – Meslek hastalıkları akut olarak gelişmez.
III – Meslek hastalıkları kronik (örneğin yıllar içinde) ortaya çıkabilirler
IV – Pamuklu dokuma işinde, daha sıklıkla inorganik tozlara maruziyet olmaktadır.

Bir cevap seçin.
A. I ve III
B. II ve IV
C. I, II, ve III xxxx
D. I, II, III ve IV
E. Sadece IV
.Yanlış
Bu gönderi için puan: 0/1.
ARKADAŞLAR CEVABI C ı ıı ııı DEDİM AMA YANLIŞ DEDİ SON TESTTE? SİZCE HANGİSİ CEVAP?
fululu
 
Mesajlar: 15
Kayıt: Çrş Ağu 28, 2013 1:44 pm

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen balcibaki » Sal Şub 18, 2014 4:14 pm

I-III olması gerek
balcibaki
 
Mesajlar: 7
Kayıt: Prş Tem 11, 2013 1:55 pm

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen ce08mil » Pzr Mar 09, 2014 11:08 am

“Çalışma ortamı ile birlikte farklı risklerin etken olduğu hastalıklardır.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?


Bir cevap seçin.

A. İşle İlgili Hastalıklar XXXXXXXXXX
B. Çalışanların Ailesini Etkileyen Hastalıklar
C. İşci ile İlgili Hastalıklar
D. Meslek Hastalıkları
E. Çalışanları Etkileyen Hastalıklar
ce08mil
 
Mesajlar: 7
Kayıt: Pzr Şub 03, 2013 5:53 pm

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen doktormsb » Cum Mar 27, 2015 5:24 pm

2
Puanlar: 1 Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Meslek hastalığına neden olan etkenler vücuda başlıca akciğerler, deri ve ağızdan girerler.
II – Meslek hastalıkları akut olarak gelişmez.
III – Meslek hastalıkları kronik (örneğin yıllar içinde) ortaya çıkabilirler
IV – Pamuklu dokuma işinde, daha sıklıkla inorganik tozlara maruziyet olmaktadır.

Bir cevap seçin.
A. I, II, ve III
B. I, II, III ve IV
C. Sadece IV
D. II ve IV
E. I ve III
.Doğru
Bu gönderi için puan: 1/1..
M.S.B.
doktormsb
 
Mesajlar: 30
Kayıt: Pzt Mar 18, 2013 8:04 pm

Önceki

Dön Soru Arşivi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir

cron