15.10. İNTESTİNAL PROTOZOALAR

Moderatör: drosman

15.10. İNTESTİNAL PROTOZOALAR

Mesajgönderen qwerty » Çrş Nis 03, 2013 11:24 pm

Soru 1- İntestinal Protozoalardan giardiasiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Enfekte kişilerin ancak %25-50’si semptomatiktir.
II – İshal 5-7 günden fazla sürer, kronik ishal karında gaz ve gurultu, yumuşak kıvamlı yağlı kötü kokulu ishale neden olur.
III – Bulantı ve kilo kaybı, laktoz intoleransı görülebilir. Hasta genelde afebrildir.
IV – Tanı, taze dışkıda trofozoit görülmesiyle tanı konur. Gerekirse 3 kez dışkı incelemesi yapılmalıdır. 

A. I ve III
B. I, II, ve III
C. I, II, III ve IV
D. Sadece IV
E. II ve IVSoru 2-İntestinal Protozoalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Korunmada el hijyeni, su hijyeni ve gıda hijyeni esastır.
II – Tedavide semptomatik tedavi ön planda olmakla birlikte antiparaziter tedavi de uygulanmalıdır.
III – Amebiasis, Entamoeba hystolitica tarafından oluşturulur ve tüm dünyada yaygın olarak görülür.
IV – Gelişmekte olan ülkelerde, endemik bölgelere seyahat edenlerde ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde daha sıktır.

A. Sadece IV
B. I, II, ve III
C. I, II, III ve IV
D. II ve IV
E. I ve III


Soru 3-Amebiazis ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Ayırıcı tanıda Shigella, Campylobacter, Yersinia’ya bağlı enfeksiyonlar; ayrıca ülseratif kolit, Crohn hastalığı, iskemik kolit, hepatosellüler adenom gibi nonenfeksiyon nedenler akılda tutulmalıdır.
II – İnvazif enfeksiyon: Metronidazol: 500-750mg günde 3 kez 10 gün (çocuklarda35-50mg/kg, 3 doza bölerek 10 gün) kullanılmalıdır.
III – Korunmada gıdaların fekal kontaminasyonu önlenmelidir ve su kaynaklarının kontrolü esastır.
IV – Endemik bölgelere seyahat durumunda, sular en az 1 dk kaynatıldıktan sonra kullanılmalı, çiğ sebze ve meyveler asetik asit veya sirkeli suda 10-15 dk bekletildikten sonra tüketilmelidir.

A. Sadece IV
B. I ve III
C. I, II, III ve IV
D. I, II, ve III
E. II ve IVSoru 4-İntestinal Protozoalardan E. hystolitica ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/ hangileri doğrudur?

I– Amebiasis tüm yaş gruplarında görülebilir. Amebik kolit kadın ve erkeklerde eşitoranlarda gözlenirken amebik karaciğer apsesi kadınlarda daha sıktır.
II – Erken çocukluk döneminde fulminan kolite ilerleyebilir .
III – Tüm dünyada %10 civarında prevelansı vardır. Bu oran endemik bölgelerde %50’lere kadar çıkabilmektedir.
IV – Sosyoekonomik düzeyin düşük olması, homoseksüellik (fekal-oral bulaş), immunyetmezlik dünya çapında bildirilen risk faktörleridir.

A. I ve III
B. I, II, III ve IV
C. II ve IV
D. I, II, ve III
E. Sadece IVSoru 5-İntestinal Protozoalardan giardiasiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Korunmada, ishal olan hastalar havuza girmemeli su kaynaklarını kontamine etmemelidir.
II – Giardia enfeksiyonu sonrası maltoz intoleransı gelişebilir.
III – Antibiyotik dışında hidrasyon tedavisi ve dehidrate hastalarda destektedavisi önerilir.
IV – Korunmada, iç giyim hijyenine dikkat edilmelidir, ütülerek giyilmelidir.

A. I ve III
B. Sadece IV
C. I, II, ve III
D. I, II, III ve IV
E. II ve IVSoru 6-İntestinal Protozoalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Barsak parazitlerinden olan Entamoeba hystolitica, Giardia intestinalis ve Cryptosporidium parvum tüm dünyada yaygın olarak görülürler.
II – Entamoeba hystolitica direk mikroskopide bazı nonpatojen amiplerden ayırt edilemez dolayısıyla olduğundan fazla bildirilebilmektedir; ekstraintestinal tutulum yapabilir, farklı organlarda amip apseleri görülebilir.
III – Giardia, rutin klorlamaya dirençli olduğundan genelde su kaynaklı ishallere neden olur, kronikleşebilir, malabsorbsiyana ve laktoz intolerasına yol açabilir.
IV – Entamoeba hystolitica, Giardia intestinalis ve Cryptosporidium parvum genellikle kendi kendini sınırlayan ishallere neden olmakla birlikte konak faktörüne de bağlı olarak hayatı tehdit edici ağır dehidratasyona ve elektrolit kaybına da sebep olabilirler.

A. I ve III
B. I, II, ve III
C. Sadece IV
D. II ve IV
E. I, II, III ve IVSoru 7-Amebiyazis etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Entamoeba histolytica
B. Enterobius vermicularis
C. Echinococcus granulosus
D. Cryptosporidia
E. Giardia intestinalisSoru 8-İntestinal Protozoalardan giardiasiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Tedavide tüm enfekte kişilere tedavi verilmelidir.
II – Metronidazol 250 mg günde 3 kez, 5-7 gün süreyle, dirençli hastalarda metronidazol 3x750mg/gün 21 gün kullanılabilir.
III – Tinidazol 2 gr tek doz kullanılabilir (çocuklarda 50mg/kg max 2gr)kullanılabilir.
IV – Albendazol günde 400 mg 5 gün kullanılabilir.

A. I, II, III ve IV
B. Sadece IV
C. I ve III
D. II ve IV
E. I, II, ve IIISoru 9-Giardiyazis tanısı için hangisi yanlıştır?

A. G. intestinalis antijenleri PCR ile saptanabilir.
B. Gaitada trofozoitlerinin görülmesi
C. İp testi (enterotest) ile saptanabilir.
D. G. intestinalis antijenleri ELISA saptanabilir.
E. Dışkıda bol lökosit ve eritrosit vardırSoru 10-İntestinal Protozoalardan Giardia lamblia ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Giardia lamblia (G.intestinalis) insan ve hayvanlarda ince barsakta enfeksiyona neden olan yaygın bir protozoadır.
II – Esas olarak fekal-oral yolla ve kontamine suyla bulaşır.
III – Isıtılmaya duyarlıdır ve pişmiş gıdalarla bulaş ancak gıda pişirildikten sonra kontamine olursa gerçekleşir.
IV – Tüm yaşlarda görülebilir ancak çocuklarda 1-9 yaş arasında daha sıktır. Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde prevelansı daha yüksektir.

A. II ve IV
B. I, II, III ve IV
C. Sadece IV
D. I, II, ve III
E. I ve IIISoru 11-amebiyazis tedavisinde kullanılan ilaç hangisidir?

A. Metronidazol
B. Klindamisin
C. Flukonazol
D. Mebendazol
E. KinolonlarSoru 12-İntestinal Protozoalardan E. hystolitica ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Çoğu hasta asemptomatiktir veya minimal gastrointestinal yakınmaları olur.
II – Yenidoğanlarda, hamilelerde, steroid tedavisi alanlarda ve malnutrisyonu olanlarda amebik kolit gibi ağır enfeksiyon kliniği oluşturabilir.
III – E. hystolitica kistlerinin fekal oral yolla alınmasıyla bulaşır. Bu kistler dışkı ile kirlenmiş toprakta, suda,gıdalarda bulunabilir.
IV - Amebiasis esas olarak kolonun hastalığıdır ancak ekstraintestinal tutulum da olur.

A. II ve IV
B. I, II, III ve IV
C. I ve III
D. Sadece IV
E. I, II, ve IIISoru 13-İntestinal Protozoalardan cryptosporidiosis ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Bağışıklığı normal olan hastalarda kendi kendini sınırlayan ishale neden olurken immünyetmezliği olan hastalarda çok ağır seyredebilir.
II – Sulu, kansız ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma, anoreksi, ateş ve/veya kilo kaybı görülebilir. Bağışıklığı sağlam hastalarda 1-2 hafta içerisinde geriler.
III – Tanı dışkıda ookistlerin araştırılmasıyla başlar. Rutin parazit araştırma teknikleriyle görüntülemek zordur.
IV – Nitozoxanid 500 mg günde iki kez 3 gün tedavide kullanılır.

A. I, II, III ve IV
B. Sadece IV
C. I, II, ve III
D. II ve IV
E. I ve IIISoru 14-İntestinal Protozoalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– İshallerin önlenmesinde el hijyeni, su ve gıda hijyeni esasdır.
II – Nonpatojen amiplerin direk mikroskopide Entamoeba hystolitica ile karışabilir.
III – Amebiasise bağlı ishal düşünülen hastalarda klinik bulgularla değerlendirme yapılmalı ve gereksiz tedaviden kaçınılmalıdır,
IV – İmmünsüprese hastalarda ağır ishallerde Cryptosporidium düşünülmelidir.

A. I ve III
B. II ve IV
C. I, II, ve III
D. Sadece IV
E. I, II, III ve IVSoru 15-Giardiyazis etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A. Enterobius vermicularis
B. Entamoeba histolytica
C. Echinococcus granulosus
D. Giardia intestinalis
E. CryptosporidiaSoru 16-Yağlı ve kötü kokulu dışkılama, barsak krampları ve gaz ile seyreden protozoal ishal durumunda sıklıkla hangi hastalık akla gelmelidir?

A. Toksoplazma
B. Salmonella
C. Kist hidatik
D. Askariasiz
E. GiardiyAZİSSoru 17-İntestinal Protozoalardan giardiasiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Korunmada, ishal olan hastalar havuza girmemeli su kaynaklarını kontamine etmemelidir.
II – Giardia enfeksiyonu sonrası maltoz intoleransı gelişebilir.
III – Antibiyotik dışında hidrasyon tedavisi ve dehidrate hastalarda destektedavisi önerilir.
IV – Korunmada, iç giyim hijyenine dikkat edilmelidir, ütülerek giyilmelidir.

A. Sadece IV
B. II ve IV
C. I, II, ve III
D. I ve III
E. I, II, III ve IVSoru 18-İntestinal Protozoalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Barsak parazitlerinden olan Entamoeba hystolitica, Giardia intestinalis ve Cryptosporidium parvum tüm dünyada yaygın olarak görülürler.
II – Entamoeba hystolitica direk mikroskopide bazı nonpatojen amiplerden ayırt edilemez dolayısıyla olduğundan fazla bildirilebilmektedir; ekstraintestinal tutulum yapabilir, farklı organlarda amip apseleri görülebilir.
III – Giardia, rutin klorlamaya dirençli olduğundan genelde su kaynaklı ishallere neden olur, kronikleşebilir, malabsorbsiyana ve laktoz intolerasına yol açabilir.
IV – Entamoeba hystolitica, Giardia intestinalis ve Cryptosporidium parvum genellikle kendi kendini sınırlayan ishallere neden olmakla birlikte konak faktörüne de bağlı olarak hayatı tehdit edici ağır dehidratasyona ve elektrolit kaybına da sebep olabilirler.

A. II ve IV
B. Sadece IV
C. I, II, ve III
D. I, II, III ve IV
E. I ve IIISoru 19-Giardiyazis tanısı için hangisi yanlıştır?

A. G. intestinalis antijenleri ELISA saptanabilir.
B. İp testi (enterotest) ile saptanabilir.
C. Gaitada trofozoitlerinin görülmesi
D. G. intestinalis antijenleri PCR ile saptanabilir.
E. Dışkıda bol lökosit ve eritrosit vardırSoru 20- İntestinal Protozoalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Korunmada el hijyeni, su hijyeni ve gıda hijyeni esastır.
II – Tedavide semptomatik tedavi ön planda olmakla birlikte antiparaziter tedavi de uygulanmalıdır.
III – Amebiasis, Entamoeba hystolitica tarafından oluşturulur ve tüm dünyada yaygın olarak görülür.
IV – Gelişmekte olan ülkelerde, endemik bölgelere seyahat edenlerde ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde daha sıktır.

A. II ve IV
B. I ve III
C. I, II, III ve IV
D. I, II, ve III
E. Sadece IV
En son qwerty tarafından Çrş Nis 03, 2013 11:33 pm tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
qwerty
 
Mesajlar: 62
Kayıt: Cmt Kas 10, 2012 9:08 pm

Re: INTESTINA PROTOZOALAR

Mesajgönderen qwerty » Çrş Nis 03, 2013 11:24 pm

2-
İntestinal Protozoalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Korunmada el hijyeni, su hijyeni ve gıda hijyeni esastır.
II – Tedavide semptomatik tedavi ön planda olmakla birlikte antiparaziter tedavi de uygulanmalıdır.
III – Amebiasis, Entamoeba hystolitica tarafından oluşturulur ve tüm dünyada yaygın olarak görülür.
IV – Gelişmekte olan ülkelerde, endemik bölgelere seyahat edenlerde ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde daha sıktır.
Bir cevap seçin.
A. Sadece IV
B. I, II, ve III
C. I, II, III ve IV **************
D. II ve IV
E. I ve III
qwerty
 
Mesajlar: 62
Kayıt: Cmt Kas 10, 2012 9:08 pm

Re: INTESTINA PROTOZOALAR

Mesajgönderen qwerty » Çrş Nis 03, 2013 11:25 pm

3--
Amebiazisile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Ayırıcı tanıda Shigella, Campylobacter, Yersinia’ya bağlı enfeksiyonlar; ayrıca ülseratif kolit, Crohn hastalığı, iskemik kolit, hepatosellüler adenom gibi nonenfeksiyon nedenler akılda tutulmalıdır.
II – İnvazif enfeksiyon: Metronidazol: 500-750mg günde 3 kez 10 gün (çocuklarda35-50mg/kg, 3 doza bölerek 10 gün) kullanılmalıdır.
III – Korunmada gıdaların fekal kontaminasyonu önlenmelidir ve su kaynaklarının kontrolü esastır.
IV – Endemik bölgelere seyahat durumunda, sular en az 1 dk kaynatıldıktan sonra kullanılmalı, çiğ sebze ve meyveler asetik asit veya sirkeli suda 10-15 dk bekletildikten sonra tüketilmelidir.
Bir cevap seçin.
A. Sadece IV
B. I ve III
C. I, II, III ve IV ************
D. I, II, ve III
E. II ve IV
qwerty
 
Mesajlar: 62
Kayıt: Cmt Kas 10, 2012 9:08 pm

Re: INTESTINA PROTOZOALAR

Mesajgönderen qwerty » Çrş Nis 03, 2013 11:25 pm

4-
İntestinal Protozoalardan E. hystolitica ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/ hangileri doğrudur?

I– Amebiasis tüm yaş gruplarında görülebilir. Amebik kolit kadın ve erkeklerde eşitoranlarda gözlenirken amebik karaciğer apsesi kadınlarda daha sıktır.
II – Erken çocukluk döneminde fulminan kolite ilerleyebilir .
III – Tüm dünyada %10 civarında prevelansı vardır. Bu oran endemik bölgelerde %50’lere kadar çıkabilmektedir.
IV – Sosyoekonomik düzeyin düşük olması, homoseksüellik (fekal-oral bulaş), immunyetmezlik dünya çapında bildirilen risk faktörleridir.
Bir cevap seçin.
A. I ve III
B. I, II, III ve IV **********
C. II ve IV
D. I, II, ve III
E. Sadece IV
qwerty
 
Mesajlar: 62
Kayıt: Cmt Kas 10, 2012 9:08 pm

Re: INTESTINA PROTOZOALAR

Mesajgönderen qwerty » Çrş Nis 03, 2013 11:25 pm

5-
İntestinal Protozoalardan giardiasiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Korunmada, ishal olan hastalar havuza girmemeli su kaynaklarını kontamine etmemelidir.
II – Giardia enfeksiyonu sonrası maltoz intoleransı gelişebilir.
III – Antibiyotik dışında hidrasyon tedavisi ve dehidrate hastalarda destektedavisi önerilir.
IV – Korunmada, iç giyim hijyenine dikkat edilmelidir, ütülerek giyilmelidir.
Bir cevap seçin.
A. I ve III *********
B. Sadece IV
C. I, II, ve III
D. I, II, III ve IV
E. II ve IV
qwerty
 
Mesajlar: 62
Kayıt: Cmt Kas 10, 2012 9:08 pm

Re: INTESTINA PROTOZOALAR

Mesajgönderen qwerty » Çrş Nis 03, 2013 11:26 pm

6-
İntestinal Protozoalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Barsak parazitlerinden olan Entamoeba hystolitica, Giardia intestinalis ve Cryptosporidium parvum tüm dünyada yaygın olarak görülürler.
II – Entamoeba hystolitica direk mikroskopide bazı nonpatojen amiplerden ayırt edilemez dolayısıyla olduğundan fazla bildirilebilmektedir; ekstraintestinal tutulum yapabilir, farklı organlarda amip apseleri görülebilir.
III – Giardia, rutin klorlamaya dirençli olduğundan genelde su kaynaklı ishallere neden olur, kronikleşebilir, malabsorbsiyana ve laktoz intolerasına yol açabilir.
IV – Entamoeba hystolitica, Giardia intestinalis ve Cryptosporidium parvum genellikle kendi kendini sınırlayan ishallere neden olmakla birlikte konak faktörüne de bağlı olarak hayatı tehdit edici ağır dehidratasyona ve elektrolit kaybına da sebep olabilirler.
Bir cevap seçin.
A. I ve III
B. I, II, ve III
C. Sadece IV
D. II ve IV
E. I, II, III ve IV *******
qwerty
 
Mesajlar: 62
Kayıt: Cmt Kas 10, 2012 9:08 pm

Re: INTESTINA PROTOZOALAR

Mesajgönderen qwerty » Çrş Nis 03, 2013 11:26 pm

7-
Amebiyazis etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
Bir cevap seçin.
A. Entamoeba histolytica *********
B. Enterobius vermicularis
C. Echinococcus granulosus
D. Cryptosporidia
E. Giardia intestinalis
qwerty
 
Mesajlar: 62
Kayıt: Cmt Kas 10, 2012 9:08 pm

Re: INTESTINA PROTOZOALAR

Mesajgönderen qwerty » Çrş Nis 03, 2013 11:26 pm

8-
İntestinal Protozoalardan giardiasiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Tedavide tüm enfekte kişilere tedavi verilmelidir.
II – Metronidazol 250 mg günde 3 kez, 5-7 gün süreyle, dirençli hastalarda metronidazol 3x750mg/gün 21 gün kullanılabilir.
III – Tinidazol 2 gr tek doz kullanılabilir (çocuklarda 50mg/kg max 2gr)kullanılabilir.
IV – Albendazol günde 400 mg 5 gün kullanılabilir.
Bir cevap seçin.
A. I, II, III ve IV *******
B. Sadece IV
C. I ve III
D. II ve IV
E. I, II, ve III
qwerty
 
Mesajlar: 62
Kayıt: Cmt Kas 10, 2012 9:08 pm

Re: INTESTINA PROTOZOALAR

Mesajgönderen qwerty » Çrş Nis 03, 2013 11:26 pm

9-
Giardiyazis tanısı için hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.
A. G. intestinalis antijenleri PCR ile saptanabilir.
B. Gaitada trofozoitlerinin görülmesi
C. İp testi (enterotest) ile saptanabilir.
D. G. intestinalis antijenleri ELISA saptanabilir.
E. Dışkıda bol lökosit ve eritrosit vardır *********
qwerty
 
Mesajlar: 62
Kayıt: Cmt Kas 10, 2012 9:08 pm

Re: INTESTINA PROTOZOALAR

Mesajgönderen qwerty » Çrş Nis 03, 2013 11:27 pm

10--
İntestinal Protozoalardan Giardia lamblia ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Giardia lamblia (G.intestinalis) insan ve hayvanlarda ince barsakta enfeksiyona neden olan yaygın bir protozoadır.
II – Esas olarak fekal-oral yolla ve kontamine suyla bulaşır.
III – Isıtılmaya duyarlıdır ve pişmiş gıdalarla bulaş ancak gıda pişirildikten sonra kontamine olursa gerçekleşir.
IV – Tüm yaşlarda görülebilir ancak çocuklarda 1-9 yaş arasında daha sıktır. Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde prevelansı daha yüksektir.

Bir cevap seçin.
A. II ve IV
B. I, II, III ve IV ********
C. Sadece IV
D. I, II, ve III
E. I ve III
qwerty
 
Mesajlar: 62
Kayıt: Cmt Kas 10, 2012 9:08 pm

Sonraki

Dön Soru Arşivi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Bing [Bot] ve 3 misafir

cron