MENENJİTLER

Moderatör: drosman

MENENJİTLER

Mesajgönderen csmb2 » Pzt Mar 25, 2013 3:07 pm

1-Menenjitin fizik muayene bulguları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Kranial sinir paralizileri olabilir.
B. Ense sertliği, Brudzinski ve Kernig görülebilir.
C. Epileptik nöbetler saptanabilir.
D. Ense sertliği her hastada olur.
E. Peteşi veya purpura olabilir.2-Menenjitin önlenmesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Meningokok menenjiti düşünülüyor ya da ekarte edilemiyorsa tedavinin ilk 24 saati boyunca damlacık yoluyla bulaşmayı engellemek için hastanın maske kullanması gereklidir.
B. H.influenzae tip B aşısı ile menenjitleri önlenebilmektedir.
C. Meningokok hastalığı açısından yüksek insidanslı ülkelere seyahat edenlere meningokok aşısı yapılmalıdır.
D. Aile hekimi çocuklarda rutin H.influenzae tip B aşısı ve pnömokok aşısının yapılmasını sağlamalıdır.
E. Meningokok aşısı rutin aşı şemasında yer almaktadır.3-Akut bakteryel menenjitte klinik bulgular hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Pnömokokal menenjit meningokokal menenjitten daha fazla olarak nöbet, fokal nörolojik bulgu ve değişken bilinç durumu ile ilişkilidir.
B. Peteşiyal döküntü Haemophilus influenzae ya da Streptococcus pneumoniae enfeksiyonu nedeniyle de oluşabilir.
C. Kernig ve Brudzinski belirtilerinin bakteryel menenjitte duyarlılıkları ve özgüllükleri yüksektir.
D. Meningokal menenjit hastalarının %63’ünde genellikle peteşiyal olan döküntü olur.
E. Ana bulgular olan ateş, ense sertliği ve değişken mental durumdan en az biri menenjit olan hastaların %99-100’ünde mevcuttur.4-Aşağıdakilerden hangisi posttravmatik menenjitlerde etken olarak beklenir?

A. Pnömokok
B. Listerya
C. Meningokok
D. Streptokok
E. Stafilokok5-Akut bakteryel menenjitte klinik bulgular hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Baş ağrısının duyarlılığı %44’tür.
B. Şunlardan ikisinin: ateş, ense sertliği, değişken mental durum ve baş ağrısı, duyarlılığı %95’tir.
C. Ateş ≥ 38°C duyarlılığı %77’dir.
D. Ana bulgular olan ateş, ense sertliği ve değişken mental durumdan en az biri menenjit olan hastaların %99-100’ünde mevcuttur.
E. Ense sertliğinin duyarlılığı %83’tür.Akut bakteryel menenjitlerde inkübasyon dönemi 15 gün civarındadır.6-Aşağıdaki ifadelerden hangisi aseptik menenjitler hakkında yanlıştır?

A. Etken genellikle enterovirüslerdir.
B. HIV, herpesvirüsler, adenovirüs diğer etkenler arasındadır
C. ETKENE spesifik tedavi ile genellikle sekelsiz düzelme görülür.
D. Viral menenjitleri ifade etmektedir.
E. Genellikle yazın ve sonbaharda görülürler.Soru 7-Akut bakteryel menenjitte klinik bulgular hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Ateş, ense sertliği ve değişken mental durum üçlüsünün duyarlılığı %92’dir.
B. Bulantının duyarlılığı %74’tür.
C. Değişken mental durumun (Glasgow koma skoru < 14) duyarlılığı %69’dur.
D. Şunlardan ikisinin: ateş, ense sertliği, değişken mental durum ve baş ağrısı olmasının duyarlılığı en fazla olup %95’tir
E. Fokal nörolojik belirtilerin duyarlılığı %33’tür.Soru 8-Aşağıdakilerden hangisi yeni doğanda menenjit etkenlerinden değildir?

A. E.coli
B. Listerya
C. H.influenzae
D. Gram negatif enterik basiller
E. Grup B streptokoklarSoru 9 Menenjitte ampirik antibiyotik tedavisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Çocuklar için, sefotaksim 150 mg/kg IV 6 saatte bir ya da seftriakson 100 mg/kg IV günde bir kez ya da ikiye bölünmüş dozda + vankomisin 60 mg/kg/gün üçe bölünmüş dozda tedavi edilebilir.
B. Seftriakson tüm yaş grupları için ilk seçenek olarak kullanılır.
C. Seftriakson tedavisine pnömokok direncinin epidemiyolojik verilerine göre vankomisin, listerya şüphesi durumunda ampisilin eklenmelidir.
D. Yenidoğanlar rifampin 10mg/kg/gün ile tedavi edilir.
E. Hastanın sevki gecikecekse erişkin bir hastaya 2gr seftriakson + 10mg deksametazon yapılmalı ve sevk belgesinde yapılan tüm uygulama ve/veya tedaviler bildirilmelidir.Soru 10 Akut bakteryel menenjitte klinik bulgular hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Şunlardan ikisinin: ateş, ense sertliği, değişken mental durum ve baş ağrısı, duyarlılığı %95’tir.
B. Ateş ≥ 38°C duyarlılığı %77’dir
C. Baş ağrısının duyarlılığı %44’tür. (%87 dir)
D. Ana bulgular olan ateş, ense sertliği ve değişken mental durumdan en az biri menenjit olan hastaların %99-100’ünde mevcuttur.
E. Ense sertliğinin duyarlılığı %83’tür.Akut bakteryel menenjitlerde inkübasyon dönemi 15 gün civarındadır.(2-5gündür) Cevap C ve E dir
Soru 11 Aşağıdaki etkenlerden hangisi kronik menenjite neden olmaz?

A. Sifiliz
B. Kriptokok
C. Brusella
D. Stafilokok
E. Tüberküloz
csmb2
 
Mesajlar: 13
Kayıt: Sal Oca 29, 2013 9:22 am

Re: MENENJİTLER

Mesajgönderen drehrlich » Pzt Mar 25, 2013 4:14 pm

Aşağıdakilerden hangisi posttravmatik menenjitlerde etken olarak beklenir?
Bir cevap seçin.
A. Meningokok
B. Pnömokok
C. Stafilokok
D. Listerya
E. Streptokok

Akut bakteryel menenjitte klinik bulgular hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?Bir cevap seçin.
A. Ateş, ense sertliği ve değişken mental durum üçlüsünün duyarlılığı %92’dir. B. Bulantının duyarlılığı %74’tür.
C. Değişken mental durumun (Glasgow koma skoru < 14) duyarlılığı %69’dur.
D. Şunlardan ikisinin: ateş, ense sertliği, değişken mental durum ve baş ağrısı olmasının duyarlılığı en fazla olup %95’tir
E. Fokal nörolojik belirtilerin duyarlılığı %33’tür.
Aşağıdakilerden hangisi yeni doğanda menenjit etkenlerinden değildir?
Bir cevap seçin.
A. E.coli
B. Listerya
C. H.influenzae
D. Gram negatif enterik basiller
E. Grup B streptokoklar
Menenjitte ampirik antibiyotik tedavisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.
A. Çocuklar için, sefotaksim 150 mg/kg IV 6 saatte bir ya da seftriakson 100 mg/kg IV günde bir kez ya da ikiye bölünmüş dozda + vankomisin 60 mg/kg/gün üçe bölünmüş dozda tedavi edilebilir.
B. Seftriakson tüm yaş grupları için ilk seçenek olarak kullanılır.
C. Seftriakson tedavisine pnömokok direncinin epidemiyolojik verilerine göre vankomisin, listerya şüphesi durumunda ampisilin eklenmelidir.
D. Yenidoğanlar rifampin 10mg/kg/gün ile tedavi edilir.
E. Hastanın sevki gecikecekse erişkin bir hastaya 2gr seftriakson + 10mg deksametazon yapılmalı ve sevk belgesinde yapılan tüm uygulama ve/veya tedaviler bildirilmelidir.
Akut bakteryel menenjitte klinik bulgular hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.
A. Şunlardan ikisinin: ateş, ense sertliği, değişken mental durum ve baş ağrısı, duyarlılığı %95’tir.
B. Ateş ≥ 38°C duyarlılığı %77’dir
C. Baş ağrısının duyarlılığı %44’tür. (%87 dir)
D. Ana bulgular olan ateş, ense sertliği ve değişken mental durumdan en az biri menenjit olan hastaların %99-100’ünde mevcuttur.
E. Ense sertliğinin duyarlılığı %83’tür.Akut bakteryel menenjitlerde inkübasyon dönemi 15 gün civarındadır.(2-5gündür) Cevap C ve E dir
Aşağıdaki etkenlerden hangisi kronik menenjite neden olmaz?
Bir cevap seçin.
A. Sifiliz
B. Kriptokok
C. Brusella
D. Stafilokok
E. Tüberküloz
En son drehrlich tarafından Cmt Mar 30, 2013 1:53 pm tarihinde düzenlendi, toplamda 4 kere düzenlendi.
drehrlich
 
Mesajlar: 112
Kayıt: Pzt Şub 18, 2013 1:22 am

Re: MENENJİTLER

Mesajgönderen gly » Pzt Mar 25, 2013 8:54 pm

Menenjitin klinik bulguları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Meningeal belirtileri, bulguları ve ateş yüksekliği olan her hastada menenjit tanısı göz önünde bulundurulmalıdır.
B. Kronik menenjitlerde uzun süreli baş ağrısı, hafif ense sertliği, subfebril ateş vardır.
C. Akut bakteryel menenjitlerde inkübasyon dönemi 15 gün civarındadır. ******
D. Yaşlı hastalarda sadece ateş ve bilinç değişikliği olabilir.
E. Yenidoğanlarda ateş, iştah azlığı, irritabilite, kusma ve bitkinlik olabilir.
gly
 
Mesajlar: 30
Kayıt: Cmt Ara 08, 2012 2:07 pm

Re: MENENJİTLER

Mesajgönderen hayro » Sal Mar 26, 2013 11:04 am

4
Puanlar: 1
Menengokok menenjitlerinde kemoproflaksi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bir cevap seçin.
A. Çocuklarda seftriakson 125 mg tek doz kullanımı yeterlidir.
B. Rifampin kemoproflakside kullanılabilecek tek antibiyotiktir. xxxxx
C. Siprofloksasin 500 mg oral olarak erişkinlerde tek doz kullanılabilir.
D. İndeks vaka ile yakın temasta bulunan ev halkına, kreş temaslılarına ve yakın temasta bulunan sağlık personeline yapılır.
E. Seftriakson 250mg IM, tek doz erişkinlerde ve gebelerde kullanılabilir.
Doğru
Bu gönderi için puan: 1/1.
Question 5
Puanlar: 1
Menenjitin fizik muayene bulguları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bir cevap seçin.
A. Epileptik nöbetler saptanabilir.
B. Ense sertliği, Brudzinski ve Kernig görülebilir.
C. Ense sertliği her hastada olur.xxxx
D. Kranial sinir paralizileri olabilir.
E. Peteşi veya purpura olabilir.
Doğru
Bu gönderi için puan: 1/1.
Question 6
Puanlar: 1
Aile hekiminin menenjite yaklaşımı hakkında hangisi yanlıştır?

Bir cevap seçin.
A. Antibiyotik başlanacaksa seftriakson tüm yaş grupları için ilk seçenek olarak kullanılabilir.
B. Meningeal belirtileri, bulguları ve ateş yüksekliği olan her hastada menenjit tanısı göz önünde bulundurulmalıdır.
C. Koşullar uygun ise hastaya aile hekimi tarafından LP yapıldıktan sonra sevk edilir. xxxx
D. İdeal olan, hastanın kapsamlı bir değerlendirme ve tedavi ve yakın izlemi için uzman bir merkeze erken sevk edilmesidir.
E. Tanı konduktan sonraki ilk 30 dakika içinde ampirik antimikrobiyal tedavi başlanmasının yaşamsal önemi vardır.
Doğru
Bu gönderi için puan: 1/1.
hayro
 
Mesajlar: 41
Kayıt: Prş Ara 27, 2012 12:56 am

Re: MENENJİTLER

Mesajgönderen tsts61 » Sal Mar 26, 2013 1:16 pm

Puanlar: 1
Aile hekiminin menenjite yaklaşımı hakkında hangisi yanlıştır?

Bir cevap seçin.
A. İdeal olan, hastanın kapsamlı bir değerlendirme ve tedavi ve yakın izlemi için uzman bir merkeze erken sevk edilmesidir.
B. Tanı konduktan sonraki ilk 30 dakika içinde ampirik antimikrobiyal tedavi başlanmasının yaşamsal önemi vardır.
C. Koşullar uygun ise hastaya aile hekimi tarafından LP yapıldıktan sonra sevk edilir.xxxxxxxxxxx
D. Antibiyotik başlanacaksa seftriakson tüm yaş grupları için ilk seçenek olarak kullanılabilir.
E. Meningeal belirtileri, bulguları ve ateş yüksekliği olan her hastada menenjit tanısı göz önünde bulundurulmalıdır.
tsts61
 
Mesajlar: 29
Kayıt: Çrş Oca 02, 2013 9:42 am

Re: MENENJİTLER

Mesajgönderen mrhcb » Sal Mar 26, 2013 11:04 pm

SORU :1
Akut bakteryel menenjitte klinik bulgular hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bir cevap seçin.
A. Ense sertliğinin duyarlılığı %83’tür.Akut bakteryel menenjitlerde inkübasyon dönemi 15 gün civarındadır.*****
B. Ana bulgular olan ateş, ense sertliği ve değişken mental durumdan en az biri menenjit olan hastaların %99-100’ünde mevcuttur.
C. Baş ağrısının duyarlılığı %44’tür.*******
D. Şunlardan ikisinin: ateş, ense sertliği, değişken mental durum ve baş ağrısı, duyarlılığı %95’tir.
E. Ateş ≥ 38°C duyarlılığı %77’dir.

BURADA Kİ SORUDA C ŞIKKINI DOĞRU OLARAK KABUL EDİYOR.ANCAK A ŞIKKININ 2. CÜMLESİ DE YANLIŞ.

SORU:2
Menenjitin klinik bulguları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bir cevap seçin.
A. Yenidoğanlarda ateş, iştah azlığı, irritabilite, kusma ve bitkinlik olabilir.
B. Kronik menenjitlerde uzun süreli baş ağrısı, hafif ense sertliği, subfebril ateş vardır.
C. Akut bakteryel menenjitlerde inkübasyon dönemi 15 gün civarındadır.*****
D. Meningeal belirtileri, bulguları ve ateş yüksekliği olan her hastada menenjit tanısı göz önünde bulundurulmalıdır.
E. Yaşlı hastalarda sadece ateş ve bilinç değişikliği olabilir.

BU 2 SORU BİRBİRİ İLE ÇELİŞİYOR.AYRICA DERS NOTLARI SAYFA 6 DA'' ABM 'lerde inkübasyon dönemi 2-5 gün gibi kısadır.'' yazıyor.
mrhcb
 
Mesajlar: 46
Kayıt: Pzt Ara 24, 2012 10:44 am

Re: MENENJİTLER

Mesajgönderen gsamil » Çrş Mar 27, 2013 9:49 pm

Menengokok menenjitlerinde kemoproflaksi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bir cevap seçin.
A. Siprofloksasin 500 mg oral olarak erişkinlerde tek doz kullanılabilir.
B. Seftriakson 250mg IM, tek doz erişkinlerde ve gebelerde kullanılabilir.
C. İndeks vaka ile yakın temasta bulunan ev halkına, kreş temaslılarına ve yakın temasta bulunan sağlık personeline yapılır.
D. Rifampin kemoproflakside kullanılabilecek tek antibiyotiktir. xxxxx
E. Çocuklarda seftriakson 125 mg tek doz kullanımı yeterlidir.
gsamil
 
Mesajlar: 4
Kayıt: Pzr Mar 24, 2013 11:58 am

Re: MENENJİTLER

Mesajgönderen SEVDAR » Cum Mar 29, 2013 12:04 pm

Ön Test (Menenjitler)
Question 1
Puanlar: 1
Akut bakteryel menenjitte klinik bulgular hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.

A. Şunlardan ikisinin: ateş, ense sertliği, değişken mental durum ve baş ağrısı, duyarlılığı %95’tir.

B. Ateş ≥ 38°C duyarlılığı %77’dir.

C. Ana bulgular olan ateş, ense sertliği ve değişken mental durumdan en az biri menenjit olan hastaların %99-100’ünde mevcuttur.

D. Ense sertliğinin duyarlılığı %83’tür.Akut bakteryel menenjitlerde inkübasyon dönemi 15 gün civarındadır.

E. Baş ağrısının duyarlılığı %44’tür.
Question 2
Puanlar: 1
Menenjitin klinik bulguları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.

A. Akut bakteryel menenjitlerde inkübasyon dönemi 15 gün civarındadır.

B. Yenidoğanlarda ateş, iştah azlığı, irritabilite, kusma ve bitkinlik olabilir.

C. Yaşlı hastalarda sadece ateş ve bilinç değişikliği olabilir.

D. Meningeal belirtileri, bulguları ve ateş yüksekliği olan her hastada menenjit tanısı göz önünde bulundurulmalıdır.

E. Kronik menenjitlerde uzun süreli baş ağrısı, hafif ense sertliği, subfebril ateş vardır.
Question 3
Puanlar: 1
Akut bakteryel menenjitte klinik bulgular hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.

A. Ana bulgular olan ateş, ense sertliği ve değişken mental durumdan en az biri menenjit olan hastaların %99-100’ünde mevcuttur.

B. Peteşiyal döküntü Haemophilus influenzae ya da Streptococcus pneumoniae enfeksiyonu nedeniyle de oluşabilir.

C. Pnömokokal menenjit meningokokal menenjitten daha fazla olarak nöbet, fokal nörolojik bulgu ve değişken bilinç durumu ile ilişkilidir.

D. Kernig ve Brudzinski belirtilerinin bakteryel menenjitte duyarlılıkları ve özgüllükleri yüksektir.

E. Meningokal menenjit hastalarının %63’ünde genellikle peteşiyal olan döküntü olur.
Question 4
Puanlar: 1
Menengokok menenjitlerinde kemoproflaksi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.

A. Çocuklarda seftriakson 125 mg tek doz kullanımı yeterlidir.

B. Seftriakson 250mg IM, tek doz erişkinlerde ve gebelerde kullanılabilir.

C. İndeks vaka ile yakın temasta bulunan ev halkına, kreş temaslılarına ve yakın temasta bulunan sağlık personeline yapılır.

D. Rifampin kemoproflakside kullanılabilecek tek antibiyotiktir.

E. Siprofloksasin 500 mg oral olarak erişkinlerde tek doz kullanılabilir.
Question 5
Puanlar: 1
Aşağıdaki etkenlerden hangisi kronik menenjite neden olmaz?
Bir cevap seçin.

A. Stafilokok

B. Tüberküloz

C. Kriptokok

D. Brusella

E. Sifiliz
Question 6
Puanlar: 1
Aile hekiminin menenjite yaklaşımı hakkında hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.

A. Meningeal belirtileri, bulguları ve ateş yüksekliği olan her hastada menenjit tanısı göz önünde bulundurulmalıdır.

B. Koşullar uygun ise hastaya aile hekimi tarafından LP yapıldıktan sonra sevk edilir.

C. Antibiyotik başlanacaksa seftriakson tüm yaş grupları için ilk seçenek olarak kullanılabilir.

D. İdeal olan, hastanın kapsamlı bir değerlendirme ve tedavi ve yakın izlemi için uzman bir merkeze erken sevk edilmesidir.

E. Tanı konduktan sonraki ilk 30 dakika içinde ampirik antimikrobiyal tedavi başlanmasının yaşamsal önemi vardır. Son Test (Menenjitler) - 1. uygulama
Question 1
Puanlar: 1
Akut bakteryel menenjitte klinik bulgular hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.

A. Fokal nörolojik belirtilerin duyarlılığı %33’tür.

B. Ateş, ense sertliği ve değişken mental durum üçlüsünün duyarlılığı %92’dir.

C. Değişken mental durumun (Glasgow koma skoru < 14) duyarlılığı %69’dur.

D. Bulantının duyarlılığı %74’tür.

E. Şunlardan ikisinin: ateş, ense sertliği, değişken mental durum ve baş ağrısı olmasının duyarlılığı en fazla olup %95’tir.
Question 2
Puanlar: 1
Menenjitin fizik muayene bulguları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.

A. Ense sertliği, Brudzinski ve Kernig görülebilir.

B. Peteşi veya purpura olabilir.

C. Epileptik nöbetler saptanabilir.

D. Ense sertliği her hastada olur.

E. Kranial sinir paralizileri olabilir.
Question 3
Puanlar: 1
Akut bakteryel menenjitte klinik bulgular hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.

A. Peteşiyal döküntü Haemophilus influenzae ya da Streptococcus pneumoniae enfeksiyonu nedeniyle de oluşabilir.

B. Meningokal menenjit hastalarının %63’ünde genellikle peteşiyal olan döküntü olur.

C. Kernig ve Brudzinski belirtilerinin bakteryel menenjitte duyarlılıkları ve özgüllükleri yüksektir.

D. Pnömokokal menenjit meningokokal menenjitten daha fazla olarak nöbet, fokal nörolojik bulgu ve değişken bilinç durumu ile ilişkilidir.

E. Ana bulgular olan ateş, ense sertliği ve değişken mental durumdan en az biri menenjit olan hastaların %99-100’ünde mevcuttur.
Question 4
Puanlar: 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi aseptik menenjitler hakkında yanlıştır?
Bir cevap seçin.

A. HIV, herpesvirüsler, adenovirüs diğer etkenler arasındadır

B. Genellikle yazın ve sonbaharda görülürler.

C. Viral menenjitleri ifade etmektedir.

D. Etken genellikle enterovirüslerdir.

E. Etkene spesifik tedavi ile genellikle sekelsiz düzelme görülür.
Question 5
Puanlar: 1
Menengokok menenjitlerinde kemoproflaksi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.

A. Çocuklarda seftriakson 125 mg tek doz kullanımı yeterlidir.

B. Siprofloksasin 500 mg oral olarak erişkinlerde tek doz kullanılabilir.

C. İndeks vaka ile yakın temasta bulunan ev halkına, kreş temaslılarına ve yakın temasta bulunan sağlık personeline yapılır.

D. Seftriakson 250mg IM, tek doz erişkinlerde ve gebelerde kullanılabilir.

E. Rifampin kemoproflakside kullanılabilecek tek antibiyotiktir.
Question 6
Puanlar: 1
Aşağıdakilerden hangisi posttravmatik menenjitlerde etken olarak beklenir?
Bir cevap seçin.

A. Stafilokok

B. Pnömokok

C. Listerya

D. Meningokok

E. Streptokok
SEVDAR
 
Mesajlar: 16
Kayıt: Pzr Oca 27, 2013 6:47 pm

Re: MENENJİTLER

Mesajgönderen drehrlich » Cmt Mar 30, 2013 3:09 pm

Menenjitin önlenmesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.
A. Meningokok hastalığı açısından yüksek insidanslı ülkelere seyahat edenlere meningokok aşısı yapılmalıdır.
B. Meningokok menenjiti düşünülüyor ya da ekarte edilemiyorsa tedavinin ilk 24 saati boyunca damlacık yoluyla bulaşmayı engellemek için hastanın maske kullanması gereklidir.
C. Aile hekimi çocuklarda rutin H.influenzae tip B aşısı ve pnömokok aşısının yapılmasını sağlamalıdır.
D. H.influenzae tip B aşısı ile menenjitleri önlenebilmektedir.
E. Meningokok aşısı rutin aşı şemasında yer almaktadır. ( rutin aşı şemasında olan H.influenzae tip B ve Pnömokok aşılarıdır.Meningokok şemada yer almamata. ) Aile hekiminin menenjite yaklaşımı hakkında hangisi yanlıştır?Bir cevap seçin.
A. İdeal olan, hastanın kapsamlı bir değerlendirme ve tedavi ve yakın izlemi için uzman bir merkeze erken sevk edilmesidir.
B. Tanı konduktan sonraki ilk 30 dakika içinde ampirik antimikrobiyal tedavi başlanmasının yaşamsal önemi vardır.
C. Meningeal belirtileri, bulguları ve ateş yüksekliği olan her hastada menenjit tanısı göz önünde bulundurulmalıdır.
D. Antibiyotik başlanacaksa seftriakson tüm yaş grupları için ilk seçenek olarak kullanılabilir.
E. Koşullar uygun ise hastaya aile hekimi tarafından LP yapıldıktan sonra sevk edilir
drehrlich
 
Mesajlar: 112
Kayıt: Pzt Şub 18, 2013 1:22 am

Re: MENENJİTLER

Mesajgönderen cemarslanbey » Sal Nis 02, 2013 12:22 pm

Akut bakteryel menenjitte klinik bulgular hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Pnömokokal menenjit meningokokal menenjitten daha fazla olarak nöbet, fokal nörolojik bulgu ve değişken bilinç durumu ile ilişkilidir.
B. Meningokal menenjit hastalarının %63’ünde genellikle peteşiyal olan döküntü olur.
C. Peteşiyal döküntü Haemophilus influenzae ya da Streptococcus pneumoniae enfeksiyonu nedeniyle de oluşabilir.
D. Ana bulgular olan ateş, ense sertliği ve değişken mental durumdan en az biri menenjit olan hastaların %99-100’ünde mevcuttur.
E. Kernig ve Brudzinski belirtilerinin bakteryel menenjitte duyarlılıkları ve özgüllükleri yüksektir.xxxxxxxx
cemarslanbey
 
Mesajlar: 4
Kayıt: Pzt Oca 07, 2013 9:32 pm


Dön Soru Arşivi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir

cron