RUH SAĞLIĞI

Moderatör: drosman

RUH SAĞLIĞI

Mesajgönderen hipokrat » Pzt Haz 03, 2013 1:53 pm

Ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Amerikan Aile Hekimliği Akademisi(AAFP)’de ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamakta sürekli bakımın bir parçası olduğunu vurgulamaktadır.
II – Çocuklar, gençler ve yaşlılar, akıl ve ruh sağlığı ihtiyaçlarının karşılanmaması açısından özellikle yüksek risk taşıyan gruplar olarak tanımlanmaktadır.
III – Çocuklar, gençler ve yaşlılar, yeterli bedensel ve duygusal destek alamadıkları gibi damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar .
IV –Bireylerin ruh sağlığı sorunları için yardım arama konusundaki isteksizlikleri ve somatizasyon, birinci basamakta ruh sağlığı hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesinin önünde engel oluşturmaktadır.

Bir cevap seçin.

A. I, II, ve III

B. II ve IV

C. Sadece IV

D. I, II, III ve IV

E. I ve III

Sigara ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Kısaltılmış Fagörstrom Sigara Testi, sigara bağımlılığı için bir tarama testidir. Bağımlılığı en iyi belirleyen soru “Uyandıktan ne kadar sonra ilk sigarayı içersiniz?” sorusudur.
II – Sigara kullanma ve bağımlılığı belirlemede basitleştirilmiş model: Sor ve eylemde bulun (AAFP tarafından desteklenmektedir).
III – Sor: Sigara içiyor musunuz?, Sigarayı bırakmayı ne kadar istiyorsunuz?, Sigarayı bırakma yeteneğinize ne kadar güveniyorsunuz?
IV – Eylemde bulun: Sigarayı bırakma tarihi belirlediniz mi?, Bırakma önerisi yap veya sevk et., Tıbbi sağaltım reçetesi ver. İzlemi düzenle.

Bir cevap seçin.

A. I, II, ve III

B. II ve IV

C. I, II, III ve IV

D. Sadece IV

E. I ve III

Bağımlılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Altta yatan tıbbi, psikiyatrik problemler ve ilaç etkileşimleri konusunda da dikkatli olunmalıdır.
II – Bağımlı kişiler, madde kullanım bozukluğu sonucunda gelişen sıkıntılar ile madde kullanımı arasında bir bağlantı olduğu gerçeğini genellikle yadsırlar ve yardım talebinde bulunmazlar. Bu nedenle bağımlılık tanısı olması gerekenden daha düşüktür.
III – AAFP, gebe kadınlarıda kapsayacak biçimde, erişkinlerde alkolün kötü kullanımını azaltmak için, birinci basamakta tarama ve davranış danışmanlığı önermektedir.
IV – Ergenlerde alkol ürünlerinden kaçınılması istenir ancak hekim önerilerinin ve danışmanlığının etkisi burada kesin değildir.

Bir cevap seçin.

A. I, II, III ve IV

B. Sadece IV

C. II ve IV

D. I ve III

E. I, II, ve III


Psikotik bozukluklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi/hangileri doğrudur?
I– Birinci basamakta şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarla görece daha az karşılaşılmaktadır.
II – Özellikle ülkemiz koşulları göz önüne alındığında, uzmanların olmadığı/ulaşılamadığı yerlerde ya da hastaların psikiyatristlere gitmek istemedikleri durumlarda birinci basamak hekimlerinin şizofreni ve diğer psikotik bozukluğu olan hastalar için önemli roller üstlenmesi kaçınılmazdır.
III – İlk bağlantı kurulan kişiler birinci basamak hekimlerdir.
IV – Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar için, bozukluğun erken tanınması ve tedaviye biran önce başlanılması önem taşımaktadır.

Bir cevap seçin.

A. I, II, ve III

B. II ve IV

C. I ve III

D. Sadece IV

E. I, II, III ve IV


Ruh sağlığı ve hastalıklarında hasta sorgulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Depresyon konusundaki metaanaliz, tüm hastaları kapsayan sorgulama formlarının yararlı olmadığını göstermektedir.
II – Anksiyetenin her hastada sorgulanması ortak bir görüş olarak kabul görmemektedir.
III – Travmatik yaşamı, kronik hastalığı veya demansı olan hastaları sorgulamak daha iyi bir yaklaşımdır.
IV – Mümkünse tüm yaşlılar taranmalıdır

Bir cevap seçin.

A. I ve III

B. Sadece IV

C. I, II, ve III

D. I, II, III ve IV

E. II ve IV


Ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Birinci basamakta görülen tüm hastaların %20’sinden fazlasında bir ya da daha fazla psikiyatrik hastalıklar vardır.
II – Ruhsal ve davranışsal hastalıklar herhangi bir zaman ve noktada tüm erişkin nüfusun yaklaşık %10’u oranında bulunmaktadır
III – Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)’nün, 2001 yılında yayımladığı ruhsal ve davranışsal hastalıkların yükü raporuna göre ruhsal hastalıklar yaşamları boyunca tüm insanların %25’inden daha fazlasını etkilemektedir.
IV – DSÖ’ ü tarafından ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde birinci basamak sağlık sisteminin güçlendirilmesi, başta koruyucu ruh sağlığı uygulamaları olmak üzere birinci basamak hekiminin yetkinliğinin arttırılması önerilmektedir.

Bir cevap seçin.

A. Sadece IV

B. I ve III

C. II ve IV

D. I, II, ve III

E. I, II, III ve IV
hipokrat
 
Mesajlar: 3
Kayıt: Prş May 09, 2013 8:52 am

Re: RUH SAĞLIĞI

Mesajgönderen drehrlich » Pzt Haz 03, 2013 2:15 pm

1-Psikotik bozukluklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi/hangileri doğrudur?

I– Birinci basamakta şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarla görece daha az karşılaşılmaktadır.

II – Özellikle ülkemiz koşulları göz önüne alındığında, uzmanların olmadığı/ulaşılamadığı yerlerde ya da hastaların psikiyatristlere gitmek istemedikleri durumlarda birinci basamak hekimlerinin şizofreni ve diğer psikotik bozukluğu olan hastalar için önemli roller üstlenmesi kaçınılmazdır.

III – İlk bağlantı kurulan kişiler birinci basamak hekimlerdir.

IV – Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar için, bozukluğun erken tanınması ve tedaviye biran önce başlanılması önem taşımaktadır.

Bir cevap seçin.
A. Sadece IV
B. II ve IV
C. I, II, ve III
D. I ve III
E. I, II, III ve IV


2-Birinci basamakta depressif duygu durum ve haz yitimini sorgulayan iki soru ile depresyonun taranmasını önermektedir. Depresyonun taranması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Son iki hafta içinde kendinizi çökmüş, düşkün veya çaresiz hissettiniz mi ?sorulardan birisidir.

II – Son iki hafta içinde eskiden ilgi duyduğunuz şeyler için kendinizi ilgisiz hissettiniz mi? sorulardan birisidir.

III – İki sorudan birine verilen olumlu cevap, klinik görüşme veya DSM-IV TR tanı ölçütleri gibi daha ayrıntılı incelemeyi gerektirir.

IV – Çalışmalar, uygun tedavi ve izlem ile desteklenen depresyon taramalarının sağlık verilerinin gelişmesinde etkili olduğunu göstermektedir.

Bir cevap seçin.
A. I, II, III ve IV
B. I ve III
C. II ve IV
D. Sadece IV
E. I, II, ve III


3-Ergenlerde madde bağımlılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Kazalar, intiharlar ve cinayete bağlı tüm adölesan ölümlerinin yarısından alkol sorumludur .

II – Türkiye’de alkol üretiminin ve özellikle genç nüfusta tüketiminin arttığı bildirilmektedir.

III – Alkol bağımlılığının artması ile, CAGE ve AUDİT gibi basit tarama sorularının duyarlılığı önemli hale gelmektedir.

IV – Alkol taraması hakkında yeterli kanıt olmasa da, ilişkili ciddi sağlık sorunları nedeni ile CAGE gibi formlar doldurulacak standart formlara dahil edilebilir. Bu aşamadan sonra diğer yasadışı ilaç kullanımını sorgulamakta kolaylaşacaktır.

Bir cevap seçin.
A. II ve IV
B. I, II, III ve IV
C. Sadece IV
D. I ve III
E. I, II, ve III


4-Psikotik bozukluklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Tedavinin gecikmesi, hastalığın gidişinin daha kötü olmasına, depresyon ve intihar riskinde artışa, hastanın psikososyal gelişiminde duraklamaya, hastanın okul/mesleki işlevselliklerinde bozulmaya yol açar.

II – Tedavinin gecikmesi durumunda hastaneye yatış sayısı ve süresi artar ve tedavi giderleri yükselir.

III – Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının şizofreni ve psikotik bozukluklar konusundaki eğitimlerinin sağlanması, bu bozuk bozuklukların erken veya uyarıcı belirtilerinin tanınmasına hizmet eder ve dolayısıyla erken müdahale şansını arttırır.

IV – Psikotik bozuklukların tanı ve takibi 2. Basamakta yapılmalıdır.

Bir cevap seçin.
A. I, II, III ve IV
B. I ve III
C. I, II, ve III
D. II ve IV
E. Sadece IV


5-Ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Birinci basamakta görülen tüm hastaların %20’sinden fazlasında bir ya da daha fazla psikiyatrik hastalıklar vardır.

II – Ruhsal ve davranışsal hastalıklar herhangi bir zaman ve noktada tüm erişkin nüfusun yaklaşık %10’u oranında bulunmaktadır

III – Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)’nün, 2001 yılında yayımladığı ruhsal ve davranışsal hastalıkların yükü raporuna göre ruhsal hastalıklar yaşamları boyunca tüm insanların %25’inden daha fazlasını etkilemektedir.

IV – DSÖ’ ü tarafından ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde birinci basamak sağlık sisteminin güçlendirilmesi, başta koruyucu ruh sağlığı uygulamaları olmak üzere birinci basamak hekiminin yetkinliğinin arttırılması önerilmektedir.

Bir cevap seçin.
A. Sadece IV
B. I ve III
C. I, II, III ve IV
D. II ve IV
E. I, II, ve III


6-Anksiyeteyi sorgulamak gerektiğinde kısa testler seçilmelidir. Kafanızdan atmaya çalışmanıza rağmen çeşitli düşüncelerin durmadan aklınıza takıldığı olur mu? Sorusu ile aşağıdakilerden hangi bozukluk sorgulanır?

Bir cevap seçin.
A. Yaygın anksiyete bozukluğu
B. Panik atak
C. Panik bozukluk
D. Hiçbiri
E. Obsesif kompulsif bozukluk
drehrlich
 
Mesajlar: 112
Kayıt: Pzt Şub 18, 2013 1:22 am

Re: RUH SAĞLIĞI

Mesajgönderen altasi » Pzt Haz 03, 2013 3:10 pm

9.1 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARINA YAKLAŞIM
1-Sigara ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– AAFP, evde sigara içen ailelere, aynı evde yaşayan çocukların sağlığı üzerine zararlı etkileri konusunda uyarmalarını önermektedir.
II – Yine tüm erişkinlerin sigara kullanımı için taranmasını ve sigara kullanımının kesilmesi için teşvik edilmelerini önermektedir.
III – Sigara kullanan gebe kadınların taranmasını ve sigara kullanımının kesilmesi mesajı için5-15 dakika süren danışmanlık ile teşvik edilmelerini önermektedir.
IV – Çocuklarda ve adölasanlarda sigara ürünlerinden kaçınılmasını istenir ancak hekim önerilerinin ve danışmanlığının etkisi burada kesin değildir.
A. II ve IV
B. I, II, ve III
C. I ve III
D. Sadece IV
E. I, II, III ve IV xxx

2-Birinci basamakda Ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili en sık tanı/tanılar aşağıdakilerden hangisidir?
A. Anksiyete
B. Depresyon
C. Madde kötüye kullanımı
D. a ve c
E. Hepsi xxx

3-Ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Amerikan Aile Hekimliği Akademisi(AAFP)’de ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamakta sürekli bakımın bir parçası olduğunu vurgulamaktadır.
II – Çocuklar, gençler ve yaşlılar, akıl ve ruh sağlığı ihtiyaçlarının karşılanmaması açısından özellikle yüksek risk taşıyan gruplar olarak tanımlanmaktadır.
III – Çocuklar, gençler ve yaşlılar, yeterli bedensel ve duygusal destek alamadıkları gibi damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar .
IV –Bireylerin ruh sağlığı sorunları için yardım arama konusundaki isteksizlikleri ve somatizasyon, birinci basamakta ruh sağlığı hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesinin önünde engel oluşturmaktadır.
A. Sadece IV
B. II ve IV
C. I, II, III ve IV xxxx
D. I, II, ve III
E. I ve III

4-Birinci basamakta depressif duygu durum ve haz yitimini sorgulayan iki soru ile depresyonun taranmasını önermektedir. Depresyonun taranması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Son iki hafta içinde kendinizi çökmüş, düşkün veya çaresiz hissettiniz mi ?sorulardan birisidir.
II – Son iki hafta içinde eskiden ilgi duyduğunuz şeyler için kendinizi ilgisiz hissettiniz mi? sorulardan birisidir.
III – İki sorudan birine verilen olumlu cevap, klinik görüşme veya DSM-IV TR tanı ölçütleri gibi daha ayrıntılı incelemeyi gerektirir.
IV – Çalışmalar, uygun tedavi ve izlem ile desteklenen depresyon taramalarının sağlık verilerinin gelişmesinde etkili olduğunu göstermektedir.
A. Sadece IV
B. II ve IV
C. I, II, III ve IV xxx
D. I, II, ve III
E. I ve III
5-Ergenlerde depresyon ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. AAP(American Academy of Pediatrics), aile hekimimin rutin ergen sağlık bakımı sırasında depresyon açısından sorgulanmasını önermektedir.
B. Danışmanlık için anne babalar ve çocuklar için ayrı ayrı değerlendirilerek, ilişkilerinin pekiştirilmesi, gerekirse bir aile üyesi gibi davranabilmek avantaj sağlayacaktır.
C. Hepsi xxx
D. AAFP ergenlerin rutin depresyon taraması için veriler yetersiz olduğunu bildirmektedir.
E. İlköğretim çağının sonuna doğru başlayan cinsel farklılaşma nedeniyle çocukların bilgilendirilmesi ve bu konuda varsa endişelerinin giderilmesi gerekir.

6-Ergene biyopsikososyal yaklaşımda ergenlerde fiziksel veya ruhsal hastalıklara yol açabilecek stresleri ortaya çıkarmak için aşağıdaki başlıklardan hangisinin sorgulanması doğrudur?
A. Ev
B. Etkinlikler
C. Eğitim
D. Madde kullanımı
E. Hepsi xxx

7.Depresyon ve intihar ile ilgili aşağıdaki sorulabilecek soru ve ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Morali gerçekten bozuk insanlar bazen kendilerine zarar vermeyi veya öldürmeyi isterler? Şeklinde sorgulama yapılabilir.
II – Hiç böyle bir şeyi yapmak istedin mi ? Şeklinde sorgulama yapılabilir.
III – Hiç kendine zarar vermeyi veya kendini öldürmeyi denedin mi? Ne yolla? Seni bunu yapmaktan alıkoyan ne idi? Şu anda böyle mi hissediyorsun? Şeklinde sorgulama yapılabilir.
IV – Bir planın var mı vb. Şeklinde sorgulama yapılabilir.
A. I ve III
B. Sadece IV
C. I, II, III ve IV xxx
D. II ve IV
E. I, II, ve III

8.Anksiyeteyi sorgulamak gerektiğinde kısa testler seçilmelidir. Kafanızdan atmaya çalışmanıza rağmen çeşitli düşüncelerin durmadan aklınıza takıldığı olur mu? Sorusu ile aşağıdakilerden hangi bozukluk sorgulanır?
A. Panik atak
B. Yaygın anksiyete bozukluğu
C. Hiçbiri
D. Panik bozukluk
E. Obsesif kompulsif bozukluk xxx

9.Ergenlerde madde bağımlılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– AAFP yıllık, alkol kullanımı ve kaçınmayı teşvik için taramayı önermektedir.
II – Ergenlerin%90 ‘ı sigara içmeye 18 yaşında başlamaktadır.
III – Tütün karşıtı mesaj, düzenli aralıklarla her yaş grubu için önerilmektedir. Tekrarlar başarıyı artırmaktadır.
IV – Alkol kullanımında, aile hekimi tarafından yapılan danışmanlık önemlidir. Periyodik muayeneler sırasında, alkolün kısa ve uzun dönemdeki zararlı etkileri tartışılmalıdır.
A. II ve IV
B. I, II, ve III
C. I ve III
D. Sadece IV
E. I, II, III ve IV xxx

10.Depresyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Kadınların%20’sinde erkeklerinde %10’unda yaşamlarının bir döneminde depresyon görülür.
II – Ülkemizde depresyon yaygınlığı ise genel popülasyonda %10-20, yaşlılarda %29 ( Erkeklerde%24, kadınlarda %33) olarak bildirilmiştir.
III – Depresyonu olanların yaklaşık üçte birinde kronikleştiği de dikkat çekmektedir.
IV – Depresyon hastalarının sıklıkla tek tedavi yeri olarak birinci basamak hekimliğini seçmeside önemlidir.
A. I, II, ve III
B. I, II, III ve IV xxxx
C. Sadece IV
D. I ve III
E. II ve IV

11.Ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Kanıta dayalı, geniş bir çalışmanın sonuçları, depressif hastalığın tanısının birinci basamakta ele alınmasının kaliteyi yükselttiğini göstermiştir.
II – AAFP, depresyon bakım desteği verecek yardımcı personel varlığında, erişkinlerde depresyonun doğru tanı, etkili tedavi ve takibi için taranmasını önermektedir.
III – Adölesanlarda (12-18yaş) ise, sağlık sisteminin, doğru tanı, psikoterapi ( bilişsel davranışsal veya interpersonal) ve takip için yer sağlanması durumunda taranmasını önermektedir.
IV – Rutin olarak hastaların depresyon açısından sorgulanması tartışmalıdır. Bu nedenle risk altındaki bireyleri (depresyon öyküsü, engelliliğe neden olan fiziksel hastalık varlığı, madde kötüye kullanımı ve diğer ruhsal sorunlar) iyi gözlemek ve şüphe durumunda sorgulamak daha iyi yaklaşımdır.
A. I, II, III ve IV xxxx
B. Sadece IV
C. I ve III
D. I, II, ve III
E. II ve IV

12.Ergene biyopsikososyal yaklaşımda ergenlerde fiziksel veya ruhsal hastalıklara yol açabilecek stresleri ortaya çıkarmak için aşağıdaki başlıklardan hangisinin sorgulanması doğrudur?
A. Cinsel durum
B. Depresyon ve intihar
C. Güvenlik ve şiddet
D. Madde kullanımı
E. Hepsi xxx

13.Depresyon ve intihar ile ilgili aşağıdaki sorulabilecek soru ve ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Kendini nasıl hissediyorsun ?
II – Üzgün/kızgın/incinmiş hissettiğinde ne tür şeyler yaparsın ?
III – Konuşabileceğin kimse var mı ?
IV – Ne sıklıkta bu şekilde hissedersin ?
A. II ve IV
B. I, II, III ve IV xxx
C. Sadece IV
D. I ve III
E. I, II, ve III


14.Ergenlerde madde bağımlılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Yasadışı ilaç kullanımı, ergenlerde yaygın değildir.
II – Yasadışı ilaç kullanımı için birçok tarama yöntemi geliştirilmiştir. Ancak etkinlikleri tartışmalıdır.
III – Yasadışı ilaç kullanımı için rutin toksikolojik inceleme önerilmemektedir.
IV – Yasadışı ilaç kullanımı ile ilgili hekimin şüphelenmesi veya hastanın talebi halinde danışmanlık vermesini önerilmektedir.
A. I, II, ve III
B. II ve IV
C. I ve III
D. Sadece IV
E. I, II, III ve IV xxxx

15.Ergene biyopsikososyal yaklaşım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Birinci basamak hekimliği ilk tıbbi temas noktası olması özelliğinden dolayı, ergenliğe geçiş döneminde ergen sağlığı açısından önemli bir role sahiptir.
II – Ergenlik dönemi: Bu dönem 12 yaş ile 20 yaş hatta bazılarına göre 24 yaşa kadar uzayabilen bir dönemdir.
III – Ergen dönemi, biyopsikososyal değişim sürecinin hızlı ve beraber yaşandığı hassas bir süreçtir.
IV – Bu dönemde karşılaşılan sorunların özellikle psikososyal ağırlıklı olması, birinci basamakta ergenlere verilecek sağlık hizmetinde dikkate alınmalıdır.
A. Sadece IV
B. II ve IV
C. I ve III
D. I, II, III ve IV xxx
E. I, II, ve III

16.Anksiyeteyi sorgulamak gerektiğinde kısa testler seçilmelidir. Kaygılı veya korkulu olur musunuz? Sorusu ile aşağıdakilerden hangi bozukluk sorgulanır?
A. Panik atak
B. Yaygın anksiyete bozukluğu xxx
C. Panik bozukluk
D. Obsesif kompulsif bozukluk
E. Hiçbiri


17.Psikotik bozukluklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Tedavinin gecikmesi, hastalığın gidişinin daha kötü olmasına, depresyon ve intihar riskinde artışa, hastanın psikososyal gelişiminde duraklamaya, hastanın okul/mesleki işlevselliklerinde bozulmaya yol açar.
II – Tedavinin gecikmesi durumunda hastaneye yatış sayısı ve süresi artar ve tedavi giderleri yükselir.
III – Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının şizofreni ve psikotik bozukluklar konusundaki eğitimlerinin sağlanması, bu bozuk bozuklukların erken veya uyarıcı belirtilerinin tanınmasına hizmet eder ve dolayısıyla erken müdahale şansını arttırır.

IV – Psikotik bozuklukların tanı ve takibi 2. Basamakta yapılmalıdır.
A. Sadece IV
B. II ve IV
C. I ve III
D. I, II, III ve IV xxxx
E. I, II, ve III

18.Depresyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Majör depresif bozukluk kronik, tekrarlayan ve belirgin işlev kaybına neden olan bir hastalıktır.
II – DSÖ’nün, en acil sağlık sorunlarını sıraladıgı listesinde depresyon dördüncü sıradadır
III – İş kaybının önde gelen nedeni olarak depresyon gösterilmektedir.
IV – Depresyonun yaygınlığı %5-20 arasındadır.
A. Sadece IV
B. II ve IV
C. I ve III
D. I, II, III ve IV xxx
E. I, II, ve III

19.Anksiyete bozuklukları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ’de, tanı kriterleri net olsa da, tanı koymak her zaman kolay değildir.
II – Hastalar daha çok uykusuzluk, ağrı ve halsizlikten yakınırlar.
III – Farklı tedavilerden yarar görmeyen, sürekli ilaç değiştiren hastalar ile başka bir klinik tabloya tam olarak uymayan hastalar, anksiyete ve depresyon açısından sorgulanmalıdır.
IV – Birinci basamakta ayrıntılı sorgulama tartışmalıdır.
A. I, II, III ve IV xxx
B. Sadece IV
C. I ve III
D. I, II, ve III
E. II ve IV

20.-Ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Depresyon varlığında madde kullanımı gibi birlikte olan sorunlar da incelenmelidir.
II – Hasta Sağlık Anketi, intihar düşüncesinide ayırt edebilmektedir.
III – İntihar riskinin saptanması, sevk endikasyonudur .
IV – Depresyonun varlığında, anksiyet ve panik atak gibi birlikte olan psikolojik sorunlar değerlendirilmeye alınmaz.
A. I, II, III ve IV
B. Sadece IV
C. I ve III
D. I, II, ve III xxx
E. II ve IV

21.-Ergenlerde madde bağımlılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Kazalar, intiharlar ve cinayete bağlı tüm adölesan ölümlerinin yarısından alkol sorumludur .
II – Türkiye’de alkol üretiminin ve özellikle genç nüfusta tüketiminin arttığı bildirilmektedir.
III – Alkol bağımlılığının artması ile, CAGE ve AUDİT gibi basit tarama sorularının duyarlılığı önemli hale gelmektedir.
IV – Alkol taraması hakkında yeterli kanıt olmasa da, ilişkili ciddi sağlık sorunları nedeni ile CAGE gibi formlar doldurulacak standart formlara dahil edilebilir. Bu aşamadan sonra diğer yasadışı ilaç kullanımını sorgulamakta kolaylaşacaktır.
A. I, II, III ve IV xxx
B. Sadece IV
C. I ve III
D. I, II, ve III
E. II ve IV

22.Aşağıdaki hangi sorular ile ergenin madde kullanımı hakkında bilgi sahibi olabiliriz?
A. Peki, sen hiç denedin mi?
B. a ve b doğrudur
C. Senin yaşındakilerin çoğu sigara/alkol/ilaçlar denemeye başlıyor. Arkadaşlarından herhangi biri bunları deniyor mu?
D. Hepsi doğrudur xxx
E. Ne kadar ve ne sıklıkta alıyorlar ve son zamanlarda sıklık artmış mı?

23.Anksiyete bozuklukları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Anksiyete bozuklukları genel populasyonda oranı %3-8 ve birinci basamakta %2,1-14,8’dir.
II – Yetişkindekine benzer bir şekilde, anksiyete bozuklukları çocuk ve ergenlerde de en sık görülen ruhsal bozukluklardır.
III – Aile hekimleri anksiyete ile günlük pratiklerinde çok sık karşılaşmalarına rağmen tanı ve tedavi oranı oldukça düşüktür(%23).
IV – Anksiyete bozukluklarının tanısı ve tedavi edilmesi, tedaviden yarar görüldüğü için çok önemlidir.
A. I, II, III ve IV xxx
B. Sadece IV
C. I ve III
D. I, II, ve III
E. II ve IV

24.-Bağımlılıkta Tarama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Bağımlılık taraması, hastaların sigara, alkol, madde kullanımlarının sorgulanması ile başlamalıdır.
II – Her yeni hastada tarama uygulanmalı ve her fizik muayenede tekrarlanmalıdır.
III – Pozitif tarama sonuçlarını, madde kötüye kullanımı veya bağımlılığı tanısı koyabilmek için yeterli veri sağlayacak ilave sorular takip etmelidir.
IV – Alkol kullanım bozukluklarının erken tanısı için kendi bildirimine dayalı, pratik ve geçerli tarama testleri mevcuttur.
A. I, II, III ve IV xxxx
B. Sadece IV
C. I ve III
D. I, II, ve III
E. II ve IV


25.Madde kullanımı bozuklukları açısından risk altındaki hastaları saptamada en sık kullanılan tarama yöntemi CAGE anketinde aşağıdaki hangi sorular( İki ya da daha çok evet yanıtı, daha ayrıntılı bir değerlendirme yapılmasını gerektirir. Tek bir olumlu yanıt bile, uyarı olmalıdır ) yöneltilmelidir?
A. Hiç alkol veya ilaç kullanımınız nedeni ile suçluluk hissettiniz mi?
B. Hiç aldığınız alkol veya ilaç miktarını azaltmanız gerektiğini düşündünüz mü?
C. Hiç güne başlamak için veya içki sersemliğinden kurtulmak amacıyla ya da sinirlilik durumuzu geçirmek için sabah ilk iş olarak alkol veya ilaç kullandığınız oldu mu?
D. İnsanlar hiç alkol veya ilaç kullanımızı eleştirerek sizi kızdırdılar mı?
E. Hepsi xxx

26. Depresyon ve intihar ile ilgili aşağıdaki sorulabilecek soru ve ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Morali gerçekten bozuk insanlar bazen kendilerine zarar vermeyi veya öldürmeyi isterler? Şeklinde sorgulama yapılabilir.
II – Hiç böyle bir şeyi yapmak istedin mi ? Şeklinde sorgulama yapılabilir.
III – Hiç kendine zarar vermeyi veya kendini öldürmeyi denedin mi? Ne yolla? Seni bunu yapmaktan alıkoyan ne idi? Şu anda böyle mi hissediyorsun? Şeklinde sorgulama yapılabilir.
IV – Bir planın var mı vb. Şeklinde sorgulama yapılabilir.
A. I, II, III ve IV xxx
B. Sadece IV
C. I ve III
D. I, II, ve III
E. II ve IV

27.Anksiyete’ yi sorgulamak gerektiğinde kısa testler seçilmelidir. Son 4 haftada aniden korku veya panik nöbetleriniz oldu mu? sorusu ile aşağıdakilerden hangi bozukluk sorgulanır.
a)obsesif kompulsif bozukluk
b)yaygın anksiyete bozukluğu
c)hiç biri
d)panik bozukluk
e)panik atak xxx

28.Ergenlerde depresyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Ergenlerin%17’sinin intihara teşebbüs için plan yaptıkları bildirilmektedir.
II – Ancak spesifik tarama etkinliği kanıtlanmamıştır.
III – Hekim depresyon bulguları, ilaç alkol kullanımı, şiddet, evde silah varlığında dikkatli olmak durumundadır.
IV – Sosyal ilişkilerinde bozulma, okul başarısındaki düşüş, mutsuzluk ve içe kapanma gibi belirtiler ergenlerde depresif bozukluk açısından uyarıcı olmalıdır.
A. II ve IV
B. I, II, ve III
C. Sadece IV
D. I, II, III ve IV xxx
E. I ve III

29.Bağımlılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Altta yatan tıbbi, psikiyatrik problemler ve ilaç etkileşimleri konusunda da dikkatli olunmalıdır.
II – Bağımlı kişiler, madde kullanım bozukluğu sonucunda gelişen sıkıntılar ile madde kullanımı arasında bir bağlantı olduğu gerçeğini genellikle yadsırlar ve yardım talebinde bulunmazlar. Bu nedenle bağımlılık tanısı olması gerekenden daha düşüktür.
III – AAFP, gebe kadınları da kapsayacak biçimde, erişkinlerde alkolün kötü kullanımını azaltmak için, birinci basamakta tarama ve davranış danışmanlığı önermektedir.
IV – Ergenlerde alkol ürünlerinden kaçınılması istenir ancak hekim önerilerinin ve danışmanlığının etkisi burada kesin değildir.
A. Sadece IV
B. II ve IV
C. I, II, III ve IV xxx
D. I ve III
E. I, II, ve III

30.Anksiyete ve depresyonu düşündürebilecek psikososyal problemin odağını belirlemek için hangi sorular yöneltilmelidir?
A. Hayatınız nasıl gidiyor? Sorusu ile mevcut şartlar irdelenir
B. Empati: “Bu senin için zor bir durum olmalı” denebilir. Bazı durumlar hasta davranışını mantıklı hale getirir.
C. Hepsi xxx
D. Sıkıntılar: Hangi durumlar en çok seni sıkıyor? Bu soru ile hekim ve hasta duruma subjektif olarak odaklanabilir.
E. Ele alma: Nasıl baş ediyorsun? Bu soru ile fonksiyonel durum ortaya çıkabilir

31.Depresyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Hastaların çoğunlukla baş ağrısı, bitkinlik, psikomotor yavaşlama, verimsiz çalışma, uykusuzluk gibi somatik yakınmalarla gelmesi , ruhsal hastalıkla damgalanma korkusu, birinci basamakta birçok alana yetme zorunluluğunun getirdiği yük de depresyon tanısını zorlaştırmaktadır .
II – Sık görülen, tedavi edilebilen ve tanı konmamış hastalık insidansının yüksekliği( %50 ) nedeni ile depresyon için tarama önemlidir.
III – Tarama ile birinci basamakta tanı oranı 2-3 kat artmaktadır.
IV – Aile hekimleri anksiyete ve depresyonun belirtileri ve işlev kaybı için dikkatli gözlem yapmalıdırlar. Yorgunluk belirtisi depresyonu, ajitasyon veya konsantrasyon zorluğu ise anksiyete bozukluğunu çağrıştırmalıdır.
A. II ve IV
B. I, II, ve III
C. Sadece IV
D. I ve III
E. I, II, III ve IV xxx

32.Bağımlılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Bağımlılık “fiziksel, psikolojik veya sosyal zararlarına rağmen belirli bir psikoaktif maddenin sürekli kullanımı ile karakterize bir hastalık” durumu olarak tanımlamaktadır.
II – Birinci basamağa ayaktan başvuran hastalarda, alkol ve madde kullanım bozukluklarının prevalansı %23-37’dir ve toplumda oluşturduğu yük büyüktür.
III – Bu hastalar ayaktan hastaların %15’inden fazlasını oluşturmaktadır.
IV – Bağımlılığı tanımlamak ve tedavi etmek, iyi bir değerlendirme ve madde kullanımı ile ilişkili belirtileri konusunda dikkatli olmayı gerektirir.
A. I ve III
B. I, II, III ve IV xxx
C. II ve IV
D. Sadece IV
E. I, II, ve III

33.Ergenlerde bağımlılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur.
1.A.H okul temelli tütün karşıtlığı programların erken yapılmasını teşvik etmelidir
2.AAFP ergenlerin alkol ürünlerinden uzak durmalarını önermektedir.
3.A.H alkole karşı okul temelli eğitim programlarını teşvik etmelidir.
4.Ancak A.H nin önerilerinin etkisi olmaz.
A. I ve III
B. I, II, III ve IV
C. II ve IV
D. Sadece IV
E. I, II, ve IIIxxx

34- Ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Psikiyatrik hastalıkların gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sıklığı giderek artmaktadır.
II – Hastalarını biyolojik, ruhsal ve sosyal bir bütün olarak değerlendiren, aile ve toplum yönelimli yaklaşım sunan aile hekimleri ruhsal hastalıkların yönetiminde önemli rol üstlenebilirler.
III – Çocuklar, gençler ve yaşlılar, yüksek risk taşıyan gruplardır.
IV – Birinci basamakta en sık tanılar depresyon, anksiyete ve madde kötüye kullanımıdır.
A. I ve III
B. I, II, III ve IV xxx
C. II ve IV
D. Sadece IV
E. I, II, ve III

35- Psikotik bozukluklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerdenhangisi/hangileri doğrudur?
I– Birinci basamakta şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarla görece daha az karşılaşılmaktadır.
II – Özellikle ülkemiz koşulları göz önüne alındığında, uzmanların olmadığı/ulaşılamadığı yerlerde ya da hastaların psikiyatristlere gitmek istemedikleri durumlarda birinci basamak hekimlerinin şizofreni ve diğer psikotik bozukluğu olan hastalar için önemli roller üstlenmesi kaçınılmazdır.
III – İlk bağlantı kurulan kişiler birinci basamak hekimlerdir.
IV – Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar için, bozukluğun erken tanınması ve tedaviye biran önce başlanılması önem taşımaktadır.
A. I ve III
B. I, II, III ve IV xxxx
C. II ve IV
D. Sadece IV
E. I, II, ve III

36- Ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Duygusal veya psikolojik sorun yaşayan hastaların yalnızca % 20-30’u bu sorunlarının birinci basamak hekimine bildirmektedir.
II – Periyodik sağlık muayenesi, halen henüz bir hastalık belirtisi göstermeyen sağlıklı kişilerin, risk faktörlerine göre biçimlendirilmiş, kanıta dayalı olarak yapılandırılmış, tarama muayene ve testleri ile, danışmanlık ve eğitim yoluyla, sağlıklarının korunmasına katkıda bulunmak için yapılan düzenli sağlık kontrolüdür.
III – Aile hekimleri hasta merkezli biyopsikososyal yaklaşım çerçevesinde, hastayı bir bütün olarak yaşam hikayesi, sorunları, ailesi ve fiziksel çevresi ile değerlendirirler.
IV – Psikiyatrik hastalıkların olabildiğince erken evrede ve sistematik bir yaklaşımla kişinin evine ve toplumuna yakın ortamda tedavisi en iyi sağlık sonuçlarını sağlar.
A. I ve III
B. I, II, III ve IVxxx
C. II ve IV
D. Sadece IV
E. I, II, ve III

37- Sigara ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Kısaltılmış Fagörstrom Sigara Testi, sigara bağımlılığı için bir tarama testidir. Bağımlılığı en iyi belirleyen soru “Uyandıktan ne kadar sonra ilk sigarayı içersiniz?” sorusudur.
II – Sigara kullanma ve bağımlılığı belirlemede basitleştirilmiş model: Sor ve eylemde bulun (AAFP tarafından desteklenmektedir).
III – Sor: Sigara içiyor musunuz?, Sigarayı bırakmayı ne kadar istiyorsunuz?, Sigarayı bırakma yeteneğinize ne kadar güveniyorsunuz?
IV – Eylemde bulun: Sigarayı bırakma tarihi belirlediniz mi?, Bırakma önerisi yap veya sevk et., Tıbbi sağaltım reçetesi ver. İzlemi düzenle.
A. I ve III
B. I, II, III ve IV xxx
C. II ve IV
D. Sadece IV
E. I, II, ve III
altasi
 
Mesajlar: 30
Kayıt: Sal Şub 12, 2013 10:44 am

Re: RUH SAĞLIĞI

Mesajgönderen ddoc » Pzt Haz 03, 2013 11:44 pm

38-Anksiyeteyi sorgulamak gerektiğinde kısa testler seçilmelidir. Kaygılı veya korkulu olur musunuz? Sorusu ile aşağıdakilerden hangi bozukluk sorgulanır?
Bir cevap seçin.
A. Obsesif kompulsif bozukluk
B. Panik bozukluk
C. Panik atak
D. Hiçbiri
E. Yaygın anksiyete bozukluğu++++
39-Anksiyeteyi sorgulamak gerektiğinde kısa testler seçilmelidir. Son 6 ayda aniden korkmuş, kaygılı veya huzursuz olduğunuz bir atak hatırlıyor musunuz? Son 6 ayda nedensiz yere nefesiniz daraldığı,kalbinizin aniden çarpmaya başladığı veya bayılacak gibi olduğunuz bir durum oldu mu? Bu durumlar tehlikeli bir olay yok iken ve/veya ilginin odağı olmadığınızda mı gerçekleşti? Sorusu ile aşağıdakilerden hangi bozukluk sorgulanır?
Bir cevap seçin.
A. Panik bozukluk SANIRIM CEVAP BU
B. Yaygın anksiyete bozukluğu
C. Obsesif kompulsif bozukluk
D. Panik atak
E. Hiçbiri

40-Ergenlerde depresyon ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Bir cevap seçin.
A. Depresyon, homosid ve suicid olaylarda major faktördür
B. İntihar düşüncesi de önemle değerlendirilmelidir.
C. Türkiye Ruh Sağlığı Profili Araştırmasında çocuk ve gençlerde sorunlu davranışların yaklaşık %11 oranında olduğu, 18 yaş üstü nüfusta ruhsal bozuklukların görülme sıklığının %17,2 olduğu görülmüştür.
D. Hepsi++++
E. Ergenlerde depressif belirtiler son zamanlarda daha sık görülmektedir. Ergenlerde sıklıkla yüksek oranda irritabilite söz konusudur.

41-Ergenlerde madde bağımlılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– AAFP yıllık, alkol kullanımı ve kaçınmayı teşvik için taramayı önermektedir.
II – Ergenlerin%90 ‘ı sigara içmeye 18 yaşında başlamaktadır.
III – Tütün karşıtı mesaj, düzenli aralıklarla her yaş grubu için önerilmektedir. Tekrarlar başarıyı artırmaktadır.
IV – Alkol kullanımında, aile hekimi tarafından yapılan danışmanlık önemlidir. Periyodik muayeneler sırasında, alkolün kısa ve uzun dönemdeki zararlı etkileri tartışılmalıdır.
Bir cevap seçin.
A. I, II, III ve IV++++
B. I ve III
C. I, II, ve III
D. Sadece IV
E. II ve IV

42-Ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Birinci basamakta görülen tüm hastaların %20’sinden fazlasında bir ya da daha fazla psikiyatrik hastalıklar vardır.
II – Ruhsal ve davranışsal hastalıklar herhangi bir zaman ve noktada tüm erişkin nüfusun yaklaşık %10’u oranında bulunmaktadır
III – Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)’nün, 2001 yılında yayımladığı ruhsal ve davranışsal hastalıkların yükü raporuna göre ruhsal hastalıklar yaşamları boyunca tüm insanların %25’inden daha fazlasını etkilemektedir.
IV – DSÖ’ ü tarafından ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde birinci basamak sağlık sisteminin güçlendirilmesi, başta koruyucu ruh sağlığı uygulamaları olmak üzere birinci basamak hekiminin yetkinliğinin arttırılması önerilmektedir.
Bir cevap seçin.
A. I ve III
B. Sadece IV
C. I, II, ve III
D. I, II, III ve IV++++
E. II ve IV

43-Ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Depresyonun yaygınlığı %5-20 arasındadır.
II – Yorgunluk belirtisi depresyonu, ajitasyon veya konsantrasyon zorluğu ise anksiyete bozukluğunu çağrıştırmalıdır. Sorgulanmak için, kısa testler seçilmelidir.
III – Farklı tedavilerden yarar görmeyen, sürekli ilaç değiştiren hastalar ile başka bir klinik tabloya tam olarak uymayan hastalar, anksiyete ve depresyon açısından sorgulanmalıdır.
IV – Sigara kullanma ve bağımlılığı belirlemede basitleştirilmiş model: Sor ve eylemde bulun.
Bir cevap seçin.
A. II ve IV
B. Sadece IV
C. I ve III
D. I, II, III ve IV++++
E. I, II, ve III
ddoc
 
Mesajlar: 40
Kayıt: Cum Nis 19, 2013 11:00 am

Re: RUH SAĞLIĞI

Mesajgönderen ddoc » Pzt Haz 03, 2013 11:48 pm

Bu psikiyatristler garip insanlar her satırı soru yapmışlar.Ruh hastalıklarının tedavisini de sadece kendilerine bırakmışlar.Olacağı bolca LAF..
ddoc
 
Mesajlar: 40
Kayıt: Cum Nis 19, 2013 11:00 am

Re: RUH SAĞLIĞI

Mesajgönderen ddoc » Sal Haz 04, 2013 1:48 pm

44-Ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Depresyon varlığında madde kullanımı gibi birlikte olan sorunlar da incelenmelidir.
II – Hasta Sağlık Anketi, intihar düşüncesinide ayırt edebilmektedir.
III – İntihar riskinin saptanması, sevk endikasyonudur .
IV – Depresyonun varlığında, anksiyet ve panik atak gibi birlikte olan psikolojik sorunlar değerlendirilmeye alınmaz.
Bir cevap seçin.
A. Sadece IV
B. I ve III
C. I, II, III ve IV
D. I, II, ve III ****
E. II ve IV

45-Ruh sağlığı ve hastalıklarında hasta sorgulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Depresyon konusundaki metaanaliz, tüm hastaları kapsayan sorgulama formlarının yararlı olmadığını göstermektedir.
II – Anksiyetenin her hastada sorgulanması ortak bir görüş olarak kabul görmemektedir.
III – Travmatik yaşamı, kronik hastalığı veya demansı olan hastaları sorgulamak daha iyi bir yaklaşımdır.
IV – Mümkünse tüm yaşlılar taranmalıdır
Bir cevap seçin.
A. II ve IV
B. I, II, III ve IV
C. I, II, ve III *****
D. I ve III
E. Sadece IV

46-Aşağıdaki hangi sorular ile ergenin madde kullanımı hakkında bilgi sahibi olabiliriz?
Bir cevap seçin.
A. Ne kadar ve ne sıklıkta alıyorlar ve son zamanlarda sıklık artmış mı?
B. Peki, sen hiç denedin mi?
C. Hepsi doğrudur****
D. Senin yaşındakilerin çoğu sigara/alkol/ilaçlar denemeye başlıyor. Arkadaşlarından herhangi biri bunları deniyor mu?
E. a ve b doğrudur
ddoc
 
Mesajlar: 40
Kayıt: Cum Nis 19, 2013 11:00 am

Re: RUH SAĞLIĞI

Mesajgönderen altasi » Çrş Haz 05, 2013 6:31 pm

Somatoform bozukluklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Somatoform bozukluklar, belirgin sıkıntı ve işlevsel bozukluk yaratan açıklanamayan bedensel semptomları içerir.
II – Birinci basamakta sık olarak karşılaşılan ve en zor sorunlardan biridir. Birinci basamak hastalarının %26’sı somatik uğraş ölçütlerini karşılar.
III – Hastaların % 19’ununtıbbi olarak açıklanamayan semptomları vardır ve hekim ziyaretlerinin %25-50’si ciddi bir nedeni olmayan semptomları içerir.
IV – Geçerliliği gösterilmiş tanı ve tarama anketleri bulunmaktadır, ancak görüşmeyle karşılaştırıldığında bunların klinik yararları genellikle sınırlıdır. Kuşku duyulduğunda, değerlendirme için hastanın sevki düşünülmelidir.
A. Sadece IV
B. II ve IV
C. I ve III
D. I, II, ve III
E. I, II, III ve IV xxxxx
altasi
 
Mesajlar: 30
Kayıt: Sal Şub 12, 2013 10:44 am

Re: RUH SAĞLIĞI

Mesajgönderen adrenalin21 » Pzr Haz 09, 2013 3:36 pm

Bağımlılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Sigara ve alkol davranışları ile ilgili yıllık danışma yapılması önerilmektedir.
II – Alkol kullanım bozukluklarının için henüz geçerli tarama testi yoktur.
III – Madde kullanımı bozukluklarının tanısına genellikle risk altındaki kullanıcıları belirleyen bir tarama testi ile başlanır.
IV – Bağımlılık taraması, yasak madde kullanımlarının sorgulanması ile başlamalıdır.

Bir cevap seçin.

A. I ve III (sanırım cevap bu)

B. II ve IV

C. Sadece IV

D. I, II, III ve IV

E. I, II, ve III


Ergenlerde madde bağımlılığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Yasadışı ilaç kullanımı, ergenlerde yaygın değildir.

II – Yasadışı ilaç kullanımı için birçok tarama yöntemi geliştirilmiştir. Ancak etkinlikleri tartışmalıdır.

III – Yasadışı ilaç kullanımı için rutin toksikolojik inceleme önerilmemektedir.

IV – Yasadışı ilaç kullanımı ile ilgili hekimin şüphelenmesi veya hastanın talebi halinde danışmanlık vermesini önerilmektedir.

Bir cevap seçin.
A. I, II, ve III
B. I ve III
C. II ve IV
D. I, II, III ve IV xxxx
E. Sadece IV
adrenalin21
 
Mesajlar: 9
Kayıt: Pzt Ara 10, 2012 4:30 pm

Re: RUH SAĞLIĞI

Mesajgönderen gamuyil » Pzt Haz 17, 2013 5:59 pm

Ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Kazalar, intiharlar ve cinayete bağlı tüm adölösan ölümlerinin yarısından alkol sorumludur.

II – Sosyal ilişkilerinde bozulma, okul başarısındaki düşüş, mutsuzluk ve içe kapanma gibi belirtiler ergenlerde depresif bozukluk açısından uyarıcı olmalıdır.

III – Psikiyatrik hastalıklar hem toplumda hem de birinci basamakta sık görülen sağlık sorunlarıdır.

IV – Birinci basamakta görülen tüm hastaların %20’sinden fazlasında bir ya da daha fazla psikiyatrik hastalıklar vardır.


Bir cevap seçin.
A. I, II, ve III
B. II ve IV
C. Sadece IV
D. I, II, III ve IV Doğru cevap.
E. I ve III
gamuyil
 
Mesajlar: 13
Kayıt: Sal Ara 18, 2012 3:56 pm

Re: RUH SAĞLIĞI

Mesajgönderen gamuyil » Pzt Haz 17, 2013 6:10 pm

Anksiyeteyi sorgulamak gerektiğinde kısa testler seçilmelidir. Son 6 ayda aniden korkmuş, kaygılı veya huzursuz olduğunuz bir atak hatırlıyor musunuz? Son 6 ayda nedensiz yere nefesiniz daraldığı,kalbinizin aniden çarpmaya başladığı veya bayılacak gibi olduğunuz bir durum oldu mu? Bu durumlar tehlikeli bir olay yok iken ve/veya ilginin odağı olmadığınızda mı gerçekleşti? Sorusu ile aşağıdakilerden hangi bozukluk sorgulanır?

Bir cevap seçin.

A. Panik bozukluk XXX (Doğru cevap)

B. Obsesif kompulsif bozukluk

C. Panik atak

D. Yaygın anksiyete bozukluğu

E. Hiçbiri
gamuyil
 
Mesajlar: 13
Kayıt: Sal Ara 18, 2012 3:56 pm

Sonraki

Dön Soru Arşivi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir

cron