MESLEK HASTALIKLARI

Moderatör: drosman

MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen GIDISHIM » Prş Şub 06, 2014 10:33 am

Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Meslek hastalığı kısa süreli maruziyetlerden ziyade, tekrarlanan sebepler ile oluşmaktadır.
II – Klinik bir tanı konulurken, bu hastalığın meslekten kaynaklandığının da ortaya konabilmesi önemlidir.
III – Ayrıntılı çalışma öyküsünde bir kişinin çalışma yaşamına başladığından itibaren yaptığı bütün işler, bu işlerdeki çalışma süreleri ve maruz kaldıkları etkenler öğrenilmelidir.
IV –İşitme kaybının odyolojik ölçümle değerlendirilmesi en çok yararlanılan fizyolojik değerlendirmelerden birisidir.
Bir cevap seçin.

A. II ve IV

B. I ve III

C. I, II, III ve IV XXXXXX

D. I, II, ve III

E. Sadece IV
Doğru
İş kazalarıdan uygun tıbbi ve teknik yöntemlerle yaklaşık …………….korunmak mümkündür. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere gelmelidir?
Bir cevap seçin.

A. % 98 XXXXXX

B. % 45

C. % 60

D. % 10

E. % 30
Doğru
Bu gönderi için puan: 1/1.
Question 4
Puanlar: 1
Yapılan işin sonucu olarak meydana gelen veya gelmesi beklenen tozun su kullanarak işyeri havasında kalmasını veya havaya karışmasını önlemek için uygulanan yönteme ne denir?
Bir cevap seçin.

A. Yaş Yöntem XXXXX

B. Havalandırma

C. Kapatma

D. İkame

E. Ayırma
Doğru
Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Meslek hastalıkları işe özgü olan ve doğrudan doğruya işin yapılması sırasında ortaya çıkan, nedeni yalnızca işyerinde olan sağlık sorunlarıdır.
II –Meslek hastalığı kısa süreli maruziyetler sonucu değil de tekrarlanan sebeple oluşmaktadır.
III – Meslek hastalığı genellikle aylar-yıllar boyu tekrarlanan maruziyetler sonucu oluşur. Örneğin bir veya birkaç kez tozlu ortama veya maden ocağına girmekle pnömokonyoz meydana gelmez.
IV – İşle İlgili Hastalıklar, meslek hastalıklarından daha sıktır ve işçiler kadar genel toplumda da görülürler
Bir cevap seçin.

A. I ve III

B. Sadece IV

C. II ve IV

D. I, II, III ve IV XXXXXX

E. I, II, ve III
Doğru
Bu gönderi için puan: 1/1.

Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Ülkemizde, silikozis, kurşun, civa, arsenik zehirlenmesi iş sağlığı açısından öteden beri önemli hususlardır.
II – Ülkemizde, kas iskelet hastalıklar yeni eklenen hususlardandır.
III – Ülkemizde, alerjik hastalıklar yeni eklenen hususlardandır.
IV –İşsizlik, iş güvencesinin olmaması, uzun süre çalışma, ücret yetersizliği vb durumlarda psikososyal problemlere yol açmaktadır.
Bir cevap seçin.

A. Sadece IV

B. I, II, ve III

C. I ve III

D. I, II, III ve IV XXXXXX

E. II ve IV
Doğru

Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Ayrıntılı çalışma öyküsünde bir kişinin çalışma yaşamına başladığından itibaren yaptığı bütün işler, bu işlerdeki çalışma süreleri ve maruz kaldıkları etkenler öğrenilmelidir.
II –Gürültüye bağlı işitme kaybının odyolojik ölçümle değerlendirilmesi ve pnömokonyoz olgularında solunum fonksiyon testlerinin yapılması en çok yararlanılan fizyolojik değerlendirmelerdir.
III – Elektromyografi, elektrokardiyografi, elektroensefalografi gibi diğer fizyolojik inceleme yöntemlerinden de yararlanılabilir.
IV –Laboratuar muayenelerinde en sık ultrasongrafi, daha nadir olarak ta biyokimyasal yöntemler kullanılır.
Bir cevap seçin.

A. I, II, III ve IV

B. II ve IV

C. I ve III

D. Sadece IV

E. I, II, ve III XXXXXXX
Doğru
Bu gönderi için puan: 1/1.
GIDISHIM
 
Mesajlar: 20
Kayıt: Pzr Oca 20, 2013 3:21 pm

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen mrhcb » Prş Şub 06, 2014 10:39 am

1.Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Hastalık etkeninin işyeri ortamında da gösterilmesi amacı ile çaba sarf edilmelidir.
II – Klinik değerlendirme öykü ile başlar. Hastalığa ait belirti ve bulguların öyküsünün yanı sıra hastanın meslek öyküsünün de soruşturulması gerekir.
III – Kişiler, meslekleri sorulduğunda hemen daima son olarak yaptıkları veya yapmakta oldukları işi ifade ederler. Oysa kişi başka bir işte çalışmakta iken hastalanmış ve belki de hastalığı nedeniyle işini değiştirmek durumunda kalmış olabilir.
IV – Bir kişinin son yaptığı iş ile hastalık arasında mutlak bir ilişki vardır.
Bir cevap seçin.

A. I, II, III ve IV

B. I ve III

C. II ve IV

D. Sadece IV

E. I, II, ve III *****
Question 2
Puanlar: 1
Aşağıdakilerden hangisinde etken pamuktur?
Bir cevap seçin.

A. Siderozis

B. Bisinozis ****

C. Asbestozis

D. Silikozis

E. Kollajen pnömokonyoz
Question 3
Puanlar: 1
Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde demir tozunun ve demir oksitlerin depolanması sonucu ortaya çıkan bir pnömokonyoz türüdür?
Bir cevap seçin.

A. Silikozis

B. Siderozis ****

C. Asbestozis

D. Kollajen pnömokonyoz

E. Bisinozis
Question 4
Puanlar: 1
Aşağıdakilerden hangisi metal sanayisinde en sık karşılaşılan meslek hastalıkları grubunda sayılmaz?
Bir cevap seçin.

A. Mesleki deri hastalıkları

B. Kimyasallara bağlı gelişen meslek hastalıkları

C. Bel rahatsızlıkları

D. Tinea corporis ****

E. Toza bağlı gelişen meslek hastalıkları
Question 5
Puanlar: 1
Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Meslek hastalıklarında hastalık tablosuna en fazla katılan organ deridir.
II – Akciğerler de deriden sonra meslek hastalıklarında sık olarak tutulan organlardır.
III – Meslek hastalıklarında hematopoetik sistem, sindirim sistemi, sinir sistemi, böbrekler ve işitme sık tutulan diğer organ ve sistemlerdir.
IV – Meslek hastalıklarında sıklıkla sadece bir organ etkilenir.
Bir cevap seçin.

A. I ve III

B. Sadece IV

C. II ve IV

D. I, II, III ve IV

E. I, II, ve III ****
Question 6
Puanlar: 1
Meslek hastalıkları …………………korunulabilen hastalıklardır. Aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yere gelmelidir?
Bir cevap seçin.

A. % 80

B. % 90

C. % 95

D. % 100 ***

E. % 85
mrhcb
 
Mesajlar: 46
Kayıt: Pzt Ara 24, 2012 10:44 am

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen mrhcb » Prş Şub 06, 2014 11:01 am

Son Test(Meslek Hastalıkları) - 1. uygulama

1.Meslek hastalığı tanısı koyabilmek için, muayene edilen kişiye ………………… ve bulgulara göre, varsa meslek ile ilişkilendirilmesi önem taşır. Boş bırakılan yere uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Bir cevap seçin.

A. “Eğitim durumunu sorma ”

B. “Ne iş yaptığını sorma ” ***

C. “Yaşını sorma ”

D. “Nasıl beslendiğini sorma ”

E. “Hangi saatlerde çalıştığını sorma ”
Question 2
Puanlar: 1
İşle ilgili hastalıklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– İşle İlgili Hastalıklar, meslek hastalıklarından daha sıktır ve işçiler kadar genel toplumda da görülürler.
II – İşle İlgili Hastalıklar, doğrudan işyerinden kaynaklanmasalar bile, işyerindeki faktörlerden etkilenirler ve seyirleri değişir.
III – İşle İlgili Hastalıklarda yapılan iş, hastalığa neden olur, ağırlaştırır, hızlandırır ya da alevlendirir, çalışma kapasitesini azaltabilir.
IV – İşle ilgili hastalıklarda, koruyucu tedbirler alınamamaktadır.
Bir cevap seçin.

A. I, II, III ve IV

B. I, II, ve III ****

C. II ve IV

D. I ve III

E. Sadece IV
Question 3
Puanlar: 1
Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Meslek hastalığı tanısının konması, o kişinin çalıştığı yerdeki diğer çalışanların taranmasını ve erken tanı için bulunmaz bir fırsat olduğu unutulmamalıdır.
II –Meslek hastalığı tanısının, tazminat, cezai yaptırım gibi gerekçelerle gizlenmesi iş barışını/güvenini zedeleyerek, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır..
III – Meslek hastalığı tanısının üzerinde önemle durulması ve sağlığın korunması ve geliştirilmesi için bildirimlerin mutlaka yapılması önemlidir.
IV – İşten sağlanan kazanç nedeniyle, bazen sağlığın ihmal edilmesi Kabul edilebilir bir husustur.
Bir cevap seçin.

A. Sadece IV

B. I, II, ve III ****

C. II ve IV

D. I, II, III ve IV

E. I ve III
Question 4
Puanlar: 1
“Lumbal disk hernisi olan çalışanın, uygun olmayan yük taşıma işinde çalışması, akut hadise olasılığını artırır” durumu aşağıdaki şıklardan hangi hastalığa uymaktadır?
Bir cevap seçin.

A. Çalışanların Ailesini Etkileyen Hastalık

B. Meslek Hastalığı

C. Çalışanları Etkileyen Hastalık ***

D. İşle İlgisiz Hastalık

E. İşle İlgili Hastalık
Question 5
Puanlar: 1
Aşağıdakilerden hangisi mesleki solunum sistemi hastalıkları grubunda değildir?
Bir cevap seçin.

A. Allerjik Astım ***

B. Bisinozis

C. Silikozis

D. Pnömokonyozlar

E. Asbestozis
Question 6
Puanlar: 1
Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Hastalık etkeninin işyeri ortamında da gösterilmesi amacı ile çaba sarf edilmelidir.
II – Klinik değerlendirme öykü ile başlar. Hastalığa ait belirti ve bulguların öyküsünün yanı sıra hastanın meslek öyküsünün de soruşturulması gerekir.
III – Kişiler, meslekleri sorulduğunda hemen daima son olarak yaptıkları veya yapmakta oldukları işi ifade ederler. Oysa kişi başka bir işte çalışmakta iken hastalanmış ve belki de hastalığı nedeniyle işini değiştirmek durumunda kalmış olabilir.
IV – Bir kişinin son yaptığı iş ile hastalık arasında mutlak bir ilişki vardır.
Bir cevap seçin.

A. I, II, ve III ****

B. Sadece IV

C. I ve III

D. II ve IV

E. I, II, III ve IV
mrhcb
 
Mesajlar: 46
Kayıt: Pzt Ara 24, 2012 10:44 am

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen cannhasann » Prş Şub 06, 2014 2:20 pm

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde çalışanlarda görülebilecek mesleksel hastalıklardandır?

A. Tüberküloz
B. Silikozis
C. Pnömokonyozlar
D. Bisinozis
E. Asbestozis

“Lumbal disk hernisi olan çalışanın, uygun olmayan yük taşıma işinde çalışması, akut hadise olasılığını artırır” durumu aşağıdaki şıklardan hangi hastalığa uymaktadır?


A. Çalışanların Ailesini Etkileyen Hastalık
B. Meslek Hastalığı
C. Çalışanları Etkileyen Hastalık
D. İşle İlgisiz Hastalık
E. İşle İlgili Hastalık

Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Meslek hastalıkları, önlenebilir hastalıklardır.
II – Korunmada, kişinin kendisini ilgilendiren, sağlıklı beslenme, sigara içmeme, alkol ve madde kullanmama ve yaptığı işle ilgili bireysel duyarlılık en başta üzerinde durulması/danışmanlık verilmesi gereken konulardır.
III – Etkenin kaynağında yok edilmesi(yer değiştirme gibi), ortama yönelik (ayırma gibi) önlemler ve kişisel korunma(maske gibi) araçlarını kullanımı etkili yöntemlerdir.
IV –Aile, sosyal ve toplumsal boyutları nedeniyle, biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden aile hekimlerinin “biyopsikososyal” yaklaşımı önem taşır.

A. I, II, III ve IV
B. II ve IV
C. Sadece IV
D. I, II, ve III
E. I ve III

Dünya Sağlık Örgütü kanserlerin yaklaşık ne kadarının mesleki veya çevresel etmenlere bağlı olabileceğini tahmin etmektedir?


A. %80
B. %25
C. %1
D. %40
E. %10

Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Meslek hastalığı; çalışılan işe özgü zararlı bir etken ile çalışan arasında, bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği durumlardır.
II – Meslek hastalığı, çalışanın yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.
III – Akciğerler meslek hastalıklarında sık olarak tutulan organlardandır.
IV –Meslek hastalıklarında hastalık tablosuna en fazla katılan organ deridir.

A. Sadece IV
B. I, II, ve III
C. I, II, III ve IV
D. I ve III
E. II ve IV

Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Meslek hastalığına neden olan etkenler vücuda başlıca akciğerler, deri ve ağızdan girerler.
II – Meslek hastalıkları akut olarak gelişmez.
III – Meslek hastalıkları kronik (örneğin yıllar içinde) ortaya çıkabilirler
IV – Pamuklu dokuma işinde, daha sıklıkla inorganik tozlara maruziyet olmaktadır.

A. II ve IV
B. I ve III
C. I, II, ve III
D. Sadece IV
E. I, II, III ve IV

Aşağıdakilerden hangisi “yüksek riskli alanlar” arasında değildir?

A. Akü üretim
B. Çimento sanayi
C. Büro işi
D. Madencilik
E. Dokuma sanayi
cannhasann
 
Mesajlar: 23
Kayıt: Pzr Ara 30, 2012 12:23 pm

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen ddoc » Prş Şub 06, 2014 2:24 pm

Aşağıdakilerden hangisi mesleki dermatozlar ile ilgili olarak yanlıştır?
Bir cevap seçin.
A. Mesleki dermatozlar %90 sıklıkla ellerde görülür.
B. Mesleki kontakt dermatitler dermatoz toplumda %0.5 oranında görülürken, bazı çalışmalarda prevalans %10’a kadar yükselmektedir.
C. Mesleki kontakt dermatitler irritan kontakt dermatit, allerjik kontakt dermatit ve kontakt ürtiker olmak üzere üç grup altında incelenir.
D. Mesleki dermatozların %90-95’ini kontakt dermatitler oluşturmaktadır.
E. Mesleki kontakt ürtiker nedenleri içinde en sık saptanan neden çiçeklerdir.****

Aşağıdakilerden hangisi “yüksek riskli alanlar” arasında değildir?
Bir cevap seçin.
A. Çimento sanayi
B. Büro işi***
C. Dokuma sanayi
D. Madencilik
E. Akü üretim

Aşağıdakilerden hangisi metal sanayisinde en sık karşılaşılan meslek hastalıkları grubunda sayılmaz?
Bir cevap seçin.
A. Bel rahatsızlıkları
B. Mesleki kanser
C. Mesleki astım
D. Karpal tunnel sendromu
E. Enfeksiyona bağlı gelişen keratokonjonktivit***
ddoc
 
Mesajlar: 40
Kayıt: Cum Nis 19, 2013 11:00 am

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen drfalcony » Prş Şub 06, 2014 2:46 pm

Puanlar: 1
Ayrıntılı çalışma öyküsünde aşağıdakilerden hangisinin öğrenilmesi meslek hastalığı tanısında önem taşımaz?
Bir cevap seçin.
A. Kişinin işlerdeki çalışma süreleri
B. Kişinin çalışma yaşamında oluşan doğal afetler O.K
C. Kişinin işlerdeki maruz kaldıkları etkenler
D. Kişinin çalışma yaşamında son dönemlerde yaptığı işler
E. Kişinin çalışma yaşamına başladığında yaptığı işler
Doğru
Bu gönderi için puan: 1/1.


Puanlar: 1
Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarının başlıca gruplarından değildir?
Bir cevap seçin.
A. İnorganik ve organik tozlara maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklar
B. İçme suları ile ortaya çıkan dispeptik rahatsızlıklar O.K
C. Fiziksel nedenler ile ortaya çıkan kas-iskelet sistemi hastalıkları
D. Biyolojik nedenler ile ortaya çıkan tüberküloz, brusellozis, paraziter hastalıklar
E. Metaller, zehirli gazlar ve diğer kimyasal nedenlerle ortaya çıkan intoksikasyon, malign hastalıklar, bağımlılık ve davranış değişiklikleri
Doğru
Bu gönderi için puan: 1/1.


Puanlar: 1
“İşci sağlığına yönelik fizyolojik değerlendirmelerden en çok yararlanılan konu, …………………….odyolojik ölçümle değerlendirilmesidir.” Boş bırakılan yere uygun gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Bir cevap seçin.
A. Gürültüye bağlı işitme kaybının O.K
B. Toza bağlı cilt lezyonlarının
C. Kimyasal maddelere bağlı koku duyusu kaybının
D. Toza bağlı görme kaybının
E. Titreşime bağlı işitme kaybının
Doğru
Bu gönderi için puan: 1/1.


Puanlar: 1
Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Etkenlere göre düşünüldüğünde, işyerlerinde ne kadar risk faktörü varsa o kadar çeşitli meslek hastalığı olacağı düşünülebilir.
II –Kurşun, civa, krom, kadmiyum, nikel gibi metaller kimyasal nedenlerdendir.
III – Benzen, toluen, triklor etilen, hekzan gibi çözücüler (solvent), zehirli gazlar, kimyasal nedenlerdendir.
IV – Pestisid maddeler, asitler ve alkaliler gibi çeşitli kimyasal etkenler bulunmaktadır.
Bir cevap seçin.
A. I, II, III ve IV O.K
B. I ve III
C. Sadece IV
D. II ve IV
E. I, II, ve III
Doğru
Bu gönderi için puan: 1/1.
drfalcony
 
Mesajlar: 65
Kayıt: Çrş Oca 23, 2013 11:23 pm

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen drsyeni » Prş Şub 06, 2014 3:11 pm

Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Meslek hastalığına neden olan etkenler vücuda başlıca akciğerler, deri ve ağızdan girerler.
II – Meslek hastalıkları akut olarak gelişmez.
III – Meslek hastalıkları kronik (örneğin yıllar içinde) ortaya çıkabilirler
IV – Pamuklu dokuma işinde, daha sıklıkla inorganik tozlara maruziyet olmaktadır.
A. Sadece IV
B. I ve III
C. I, II, ve III****
D. II ve IV
E. I, II, III ve IV

“İşle ilişkili olmayan ancak mesleki zararlı etkenlerle ortaya çıkışı artan hastalıklar.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
A. İşci ile İlgili Hastalıklar
B. İşle ilgili hastalıklar
C. Meslek hastalıkları
D. Çalışanların ailesini etkileyen hastalıklar
E. Çalışanları etkileyen hastalıklar*******

Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Biyokimyasal yöntemlerde kan, idrar, nefes gibi biyolojik örneklerde inceleme yapılır.
II – Biyokimyasal incelemelerde etkenin kendisi, metaboliti veya etkene bağlı olarak meydana gelen bir kimyasal değişikliğin varlığı araştırılır.
III – Kanda veya idrarda kurşun, civa gibi metallerin aranması, nefeste ise benzen tayini doğrudan etkenin araştırılması örnekleridir.
IV – Radyolojik muayeneler en çok mesleki solunum sistemi hastalıklarının tanısında yararlıdır.
A. I ve III
B. Sadece IV
C. I, II, III ve IV*******
D. I, II, ve III
E. II ve IV

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından korunmada teknik yöntemlerden değildir?
A. Yaş Yöntem
B. Havalandırma
C. Açma*****
D. Kişisel Koruyucu Araçlar
E. Ayırma

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarının başlıca gruplarından değildir?
A. İçme suları ile ortaya çıkan dispeptik rahatsızlıklar ************
B. İnorganik ve organik tozlara maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklar
C. Biyolojik nedenler ile ortaya çıkan tüberküloz, brusellozis, paraziter hastalıklar
D. Fiziksel nedenler ile ortaya çıkan kas-iskelet sistemi hastalıkları
E. Metaller, zehirli gazlar ve diğer kimyasal nedenlerle ortaya çıkan intoksikasyon, malign hastalıklar, bağımlılık ve davranış değişiklikleri

Ayrıntılı çalışma öyküsünde aşağıdakilerden hangisinin öğrenilmesi meslek hastalığı tanısında önem taşımaz?
A. Kişinin işlerdeki maruz kaldıkları etkenler
B. Kişinin çalışma yaşamında son dönemlerde yaptığı işler
C. Kişinin çalışma yaşamında oluşan doğal afetler*****
D. Kişinin çalışma yaşamına başladığında yaptığı işler
E. Kişinin işlerdeki çalışma süreleri

Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Kimyasal etkenlerden bir kısmı intoksikasyona, bazıları malign hastalıklara yol açarken kimileri de bağımlılık ve davranış değişikliği gibi bozukluklara neden olurlar.
II – Sağlık hizmetlerinde çalışanlarda, hayvancılık ve deri işciliği gibi işlerde çalışanlar çeşitli mikroorganizmalara maruz kalabilirler.
III – Biyolojik nedenler ile etkilenme sonucunda tüberküloz, bruselloz ve paraziter hastalıklar gibi hastalıklar ortaya çıkabilir.
IV –Madencilikle ilgili işlerde, dökümhanelerde ve asbest endüstrisinde inorganik toz sorunu vardır.
A. II ve IV
B. I ve III
C. Sadece IV
D. I, II, ve III
E. I, II, III ve IV******

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde çalışanlarda görülebilecek mesleksel hastalıklardandır?
A. Tüberküloz*****
B. Pnömokonyozlar
C. Bisinozis
D. Silikozis
E. Asbestozis

KOLAY GELSİN
drsyeni
 
Mesajlar: 98
Kayıt: Cmt Oca 05, 2013 9:23 pm

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen drk » Prş Şub 06, 2014 4:41 pm

Puanlar: 1
Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde çalışanlarda görülebilecek mesleksel hastalıklardandır?
Bir cevap seçin.

A. Bisinozis

B. Pnömokonyozlar

C. Tüberküloz xxxxxx

D. Asbestozis

E. Silikozis
Question 2
Puanlar: 1
Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Kimyasal etkenlerden bir kısmı intoksikasyona, bazıları malign hastalıklara yol açarken kimileri de bağımlılık ve davranış değişikliği gibi bozukluklara neden olurlar.
II – Sağlık hizmetlerinde çalışanlarda, hayvancılık ve deri işciliği gibi işlerde çalışanlar çeşitli mikroorganizmalara maruz kalabilirler.
III – Biyolojik nedenler ile etkilenme sonucunda tüberküloz, bruselloz ve paraziter hastalıklar gibi hastalıklar ortaya çıkabilir.
IV –Madencilikle ilgili işlerde, dökümhanelerde ve asbest endüstrisinde inorganik toz sorunu vardır.
Bir cevap seçin.

A. I, II, ve III

B. I, II, III ve IV xxxxxxx

C. II ve IV

D. Sadece IV

E. I ve III
Question 3
Puanlar: 1
Aşağıdakilerden hangisi mesleksel bulaşıcı hastalıklardan değildir?
Bir cevap seçin.

A. Tüberküloz

B. Bisinozis xxxxxxxx

C. Zoonozlar

D. Parazit hastalıkları

E. Tropikal hastalıklar
Question 4
Puanlar: 1
Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Meslek hastalığına neden olan etkenler vücuda başlıca akciğerler, deri ve ağızdan girerler.
II – Meslek hastalıkları akut olarak gelişmez.
III – Meslek hastalıkları kronik (örneğin yıllar içinde) ortaya çıkabilirler
IV – Pamuklu dokuma işinde, daha sıklıkla inorganik tozlara maruziyet olmaktadır.
Bir cevap seçin.

A. I, II, III ve IV

B. Sadece IV

C. I ve III

D. I, II, ve III xxxxxxx

E. II ve IV
Question 5
Puanlar: 1
Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarının başlıca gruplarından değildir?
Bir cevap seçin.

A. İnorganik ve organik tozlara maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklar

B. Fiziksel nedenler ile ortaya çıkan kas-iskelet sistemi hastalıkları

C. Biyolojik nedenler ile ortaya çıkan tüberküloz, brusellozis, paraziter hastalıklar

D. Metaller, zehirli gazlar ve diğer kimyasal nedenlerle ortaya çıkan intoksikasyon, malign hastalıklar, bağımlılık ve davranış değişiklikleri

E. İçme suları ile ortaya çıkan dispeptik rahatsızlıklar xxxxxxxx
Question 6
Puanlar: 1
Yapılan işin sonucu olarak meydana gelen veya gelmesi beklenen tozun su kullanarak işyeri havasında kalmasını veya havaya karışmasını önlemek için uygulanan yönteme ne denir?
Bir cevap seçin.

A. Ayırma

B. İkame

C. Kapatma

D. Yaş Yöntem xxxxxxxxx

E. Havalandırma
drk
 
Mesajlar: 5
Kayıt: Sal Tem 09, 2013 9:29 am

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen For_Common » Prş Şub 06, 2014 5:33 pm

İşle ilgili hastalıklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– İşle İlgili Hastalıklar, meslek hastalıklarından daha sıktır ve işçiler kadar genel toplumda da görülürler.
II – İşle İlgili Hastalıklar, doğrudan işyerinden kaynaklanmasalar bile, işyerindeki faktörlerden etkilenirler ve seyirleri değişir.
III – İşle İlgili Hastalıklarda yapılan iş, hastalığa neden olur, ağırlaştırır, hızlandırır ya da alevlendirir, çalışma kapasitesini azaltabilir.
IV – İşle ilgili hastalıklarda, koruyucu tedbirler alınamamaktadır.
Bir cevap seçin.

A. II ve IV
B. I, II, ve III
C. Sadece IV
D. I ve III
E. I, II, III ve IV

Meslek hastalıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I– Meslek hastalıklarının çoğunda patognomonik klinik/laboratuvar bulgu saptanır.
II – Çalışanın iş ve maruziyet öyküsü meslek hastalığı tanısını koymada önem taşır.
III – Meslek hastalıklarında sıklıkla asıl etken ortaya konur.
IV –Meslek hastalığı tanısı iki yönlü yaklaşım gerektirir. Bir yandan bazı belirtilerle başvuran hastaya bir klinik tanı konulurken diğer taraftan da bu hastalığın meslekten kaynaklandığının ortaya konabilmesi gereklidir.
Bir cevap seçin.

A. I, II, III ve IV
B. I, II, ve III
C. II ve IV
D. Sadece IV
E. I ve III

“Genellikle tek bir etken- kuvvetli bir mesleki ilişki ile ortaya çıkar.” Tanımı aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
Bir cevap seçin.

A. Çalışanların ailesini Etkileyen Hastalıklar
B. Meslek Hastalıkları
C. İşle İlgisiz Hastalıklar
D. İşle İlgili Hastalıklar
E. Çalışanları Etkileyen Hastalıklar
For_Common
 
Mesajlar: 20
Kayıt: Cmt Ara 29, 2012 8:30 pm

Re: MESLEK HASTALIKLARI

Mesajgönderen drehrlich » Prş Şub 06, 2014 10:23 pm

Aşağıdakilerden hangisi “İşle İlgili Hastalıklar” grubunda yer almaz?
Bir cevap seçin.
A. İdrar yolu enfeksiyonuXXXXX
B. Kas iskelet sistemi hastalıkları gibi kronik ve dejeneratif hastalıklar
C. Kalp ve damar hastalıkları
D. KOAH
E. Mide ve duedonum ülseri
drehrlich
 
Mesajlar: 112
Kayıt: Pzt Şub 18, 2013 1:22 am

Sonraki

Dön Soru Arşivi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir

cron