6.9 ADLİ TIP (31.12.2013

Moderatör: drosman

Re: 6.9 ADLİ TIP (31.12.2013

Mesajgönderen bademlik » Çrş Oca 01, 2014 3:33 pm

Adli tıp hizmetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Adli raporlar için sadece “Cinsel Saldırı Muayene Formu” kullanılmaktadır.
II – Vakayı çoğu kez ilk gören hekim olan aile hekimlerinin, tüm bulguları ayrıntılı olarak tanımlaması (bulguların özelliklerinin belirtilmesi, örneklerin uygun yöntemle alınması, saklanması ve gönderilmesi, fotoğraf çekilmesi, mümkünse görüntüleme tekniklerin kullanılması ve konsültasyon istenmesi gibi) beklenir.
III – Aile hekimi, kendisine muayene için gelen kadında şiddet belirtilerden birini saptaması durumunda, kadın şiddete uğradığına ilişkin beyanda bulunmamış ise bildirimde bulunamaz.
IV – Aile hekimleri sahada tanı ve tedavi rollerinin yanı sıra, mağdurlar hakkında düzenleyecekleri raporlar ile adil yargılamanın en önemli noktasını oluşturan delillerin kaybolmasını önleyeceklerdir.
Bir cevap seçin.
A. I, II, III ve IV
B. I, II, ve III
C. II ve IV ****
D. Sadece IV
E. I ve III
Doğru

Bu
bademlik
 
Mesajlar: 13
Kayıt: Pzt Mar 18, 2013 9:21 pm

Re: 6.9 ADLİ TIP (31.12.2013

Mesajgönderen bademlik » Çrş Oca 01, 2014 3:35 pm

Adli raporlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Gebe bir kadında, çocuğunun vaktinden önce doğmasına / çocuğun düşmesine neden olma/çocuk yapma yeteneğinin kaybolması, durumu varsa belirtilmelidir.
II – Kişinin iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa/ bitkisel hayata girmesine neden olma durumu varsa belirtilmelidir.
III – Yaralamanın vücutta kemik kırılmasına neden olması durumlarında durumu varsa belirtilmelidir.
IV –Hayati tehlike var ise devam edip etmediği belirtilmeli, tüm bu işlemler için de hazırlanmış standart çizelgeler kullanılmalıdır.
Bir cevap seçin.
A. II ve IV
B. I, II, ve III
C. Sadece IV
D. I ve III
E. I, II, III ve IV ****
Doğru
Bu gönderi için puan: 1/1.
bademlik
 
Mesajlar: 13
Kayıt: Pzt Mar 18, 2013 9:21 pm

Re: 6.9 ADLİ TIP (31.12.2013

Mesajgönderen bademlik » Çrş Oca 01, 2014 3:36 pm

Otopsi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.

A. Olay yerinde ceset ile ilgili zorunlu işlemler yapılarak ve ceset özel torbası ile en yakındaki otopsi merkezine savcıyla beraber imza altına alınarak nakledilmelidir.
B. Adli vaka etiketi alan ölümlerde gerekli laboratuar incelemeleri ve otopsi yapılmasını sağlamak en uygun yöntemdir.
C. Adli tıp hizmetinin adli tıp/patoloji uzmanlarınca verilmesi hizmet kalitesini yükseltecek, kişi ve sağlık çalışanlarının mağduriyetini azaltacaktır.
D. Mevzuatta, “Otopsi, savcı nezaretinde biri adli tıp, diğeri patoloji uzmanı veya diğer dallardan birisinin mensubu veya biri pratisyen iki hekim tarafından yapılır” denmektedir.
E. Otopsilerin yardımcı sağlık personeli tarafından yapılması önem arz etmektedir. ****

Doğru
bademlik
 
Mesajlar: 13
Kayıt: Pzt Mar 18, 2013 9:21 pm

Re: 6.9 ADLİ TIP (31.12.2013

Mesajgönderen bademlik » Çrş Oca 01, 2014 3:37 pm

Puanlar: 1
Otopsi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.

A. Adli soruşturma ve cesedin dış muayenesi ile kesin ölüm nedeninin saptanabilmesi çok sınırlı vakalar dışında bilimsel olarak mümkün değildir.
B. Otopsi, cesedin uygun teknikle açılarak incelendiği çok kapsamlı bilgi ve uzmanlık gerektiren bir yöntemdir.
C. Adli birimlere gelen/adli makamların tespit ettiği ölüm vakalarında savcının talebiyle görevlendirilen hekim, yerinde adli ölü muayenesini (yerinde otopsi) yapar.
D. Otopsiler acil tıp uzmanları tarafından yapılmalıdır. ****
E. Hekimin kanaati ve savcının kararı ile, vakanın durumuna göre, defin veya klasik otopsi kararı verilir.
Doğru

Bu gönderi için puan: 1/1.
bademlik
 
Mesajlar: 13
Kayıt: Pzt Mar 18, 2013 9:21 pm

Re: 6.9 ADLİ TIP (31.12.2013

Mesajgönderen bordermv » Çrş Oca 01, 2014 4:36 pm

5
Puanlar: 1 Adli tıp hizmetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Travma ile hayati tehlike arasında nedensellik bağı olmalıdır.
II –Kişi hayati tehlike geçirmediği halde, tıbbi ve cerrahi tedaviye ihtiyaç duyabilir.
III – Hayati tehlike kararı için, kesin olan ölçütler ve hangi ölçüte göre karar verildiği gerekçeli olarak rapora yazılmalıdır.
IV –Tedavi veya kendiliğinden iyileşmiş olsa bile, daha önceki muayenelerde hayati tehlike ölçütleri saptanmış ise, hayati tehlike geçirmemiş kabul edileceği hatırda tutulmalıdır.

Bir cevap seçin. A. Sadece IV
B. I, II, III ve IV
C. II ve IV
D. I, II, ve III XXXXX
E. I ve III
bordermv
 
Mesajlar: 7
Kayıt: Prş Mar 07, 2013 9:18 pm

Re: 6.9 ADLİ TIP (31.12.2013

Mesajgönderen bordermv » Çrş Oca 01, 2014 4:37 pm

4
Puanlar: 1 Aile içi şiddet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Şiddetten koruma: Birincil koruma şiddetin ortaya çıkışını önlemeye yöneliktir.
II – İkincil koruma erken tanı ve tedaviyi, üçüncül koruma ise şiddete uğrayan kişinin rehabilitasyonudur.
III – İhmal, istismar ve şiddet suçtur.
IV – Her türlü şiddet vakası aile hekimi tarafından tespit edildiğinde ilgili kurumlara vakit kaybetmeksizin bildirim yapılmalıdır.

A. I, II, III ve IV XXXXXX
B. I, II, ve III
C. Sadece IV
D. I ve III
E. II ve IV
bordermv
 
Mesajlar: 7
Kayıt: Prş Mar 07, 2013 9:18 pm

Re: 6.9 ADLİ TIP (31.12.2013

Mesajgönderen bordermv » Çrş Oca 01, 2014 4:38 pm

4
Puanlar: 1 Adli tıp hizmetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Delil olabilecek bulgu, cisim, eşya, kıyafet ve beden numunelerini usulüne uygun olarak alınır, bozulmayacak biçimde adli makamlara ulaştırılması sağlanır.
II – Adli raporlar Net okunur/anlaşılır bir dille düzenlenmelidir.
III –Adlî vakaların büyük kısmında “Genel Adli Muayene formu doldurulur.
IV – Cinsel Saldırı durumunda “Genel Adli Muayene” formu doldurulması yeterlidir.

A. II ve IV
B. I, II, ve III XXXXX
C. Sadece IV
D. I ve III
E. I, II, III ve IV
bordermv
 
Mesajlar: 7
Kayıt: Prş Mar 07, 2013 9:18 pm

Re: 6.9 ADLİ TIP (31.12.2013

Mesajgönderen bordermv » Çrş Oca 01, 2014 4:38 pm

3
Puanlar: 1 Aşağıdakilerden hangisi “Kadına Karşı Şiddet” biçimi değildir?
A. Psikolojik
B. Ekonomik
C. Görsel XXXX
D. Fiziksel
E. Cinsel
bordermv
 
Mesajlar: 7
Kayıt: Prş Mar 07, 2013 9:18 pm

Re: 6.9 ADLİ TIP (31.12.2013

Mesajgönderen bordermv » Çrş Oca 01, 2014 4:40 pm

2
Puanlar: 1 Adli tıp hizmetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I– Adli raporlar için sadece “Cinsel Saldırı Muayene Formu” kullanılmaktadır.
II – Vakayı çoğu kez ilk gören hekim olan aile hekimlerinin, tüm bulguları ayrıntılı olarak tanımlaması (bulguların özelliklerinin belirtilmesi, örneklerin uygun yöntemle alınması, saklanması ve gönderilmesi, fotoğraf çekilmesi, mümkünse görüntüleme tekniklerin kullanılması ve konsültasyon istenmesi gibi) beklenir.
III – Aile hekimi, kendisine muayene için gelen kadında şiddet belirtilerden birini saptaması durumunda, kadın şiddete uğradığına ilişkin beyanda bulunmamış ise bildirimde bulunamaz.
IV – Aile hekimleri sahada tanı ve tedavi rollerinin yanı sıra, mağdurlar hakkında düzenleyecekleri raporlar ile adil yargılamanın en önemli noktasını oluşturan delillerin kaybolmasını önleyeceklerdir.

A. I, II, ve III
B. II ve IV XXXX
C. I, II, III ve IV
D. I ve III
E. Sadece IV
bordermv
 
Mesajlar: 7
Kayıt: Prş Mar 07, 2013 9:18 pm

Re: 6.9 ADLİ TIP (31.12.2013

Mesajgönderen bordermv » Çrş Oca 01, 2014 4:41 pm

Otopsi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Sevk edilmiş ise, sevk edilen kurum tarafından otopsi yapılır ve raporu düzenlenir.
B. Gömülmüş bulunan bir ceset, incelenmesi veya otopsi yapılması için Cumhuriyet savcısı/mahkeme kararı ile mezardan çıkarılabilir.
C. Ölümünden hemen önceki hastalığında öleni tedavi etmiş olan tabibin otopsi sırasında hazır bulunması ve hastalığın seyri hakkında bilgi vermesi istenebilir.
D. İşlemler yapılırken, cesedin görüntülerin kayda alınması etik değildir. XXXXX
E. İlk tesbit yapan hekim ile otopsiyi yapan hekimler aynı kişiler değilse, dış bulgular otopsi öncesinde tekrarlanır ve değişimler belirtilir.
bordermv
 
Mesajlar: 7
Kayıt: Prş Mar 07, 2013 9:18 pm

ÖncekiSonraki

Dön Soru Arşivi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir

cron