4.6. EL VE AYAK EKLEM AĞRILAR

Moderatör: drosman

4.6. EL VE AYAK EKLEM AĞRILAR

Mesajgönderen drehrlich » Pzt Nis 29, 2013 2:51 pm

1-De Quervain Tenosinoviti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I – El bileği dorsalinde ortaya çıkan stenozan tenosinovitdir.

II – Genellikle 35-45 yaş arası kadınlarda sık görülmektedir

III – Tekrarlayan kümülatif mikrotravmalar, zorlayıcı başparmak abdüksüyonu ve ekstansiyonu ve eş zamanlı el bileği ulnar ve radial deviasyonu gelişimine zemin hazırlayabilir.

IV – En yaygın semptom, radial stiloid çıkıntı üzerinde proksimal ve distale yayılan ağrı ve yumuşak doku şişliğidir.

Bir cevap seçin.
A. I ve III
B. I, II, ve III
C. I, II, III ve IV
D. Sadece IV
E. II ve IV


2-El ve el bileğinde ağrıya yol açan artiküler ve periartiküler kas-iskelet sistemi yapılarından kaynaklanan patolojiler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I – Travmatik olaylar (parmak ve el bileği sprain ve strainleri, tendon ve periferik sinir kesileri, fraktür ve dislokasyonlar)

II – Dejeneratif eklem hastalığı(1.karpometakarpal (KMK) eklem, proksimal interfalangial (PİF) ve distal interfalangial (DİF) eklem tutulumlu osteoartrit)

III – Romatoid artrit ( El bileği, metakarpofalangial eklem (MKF) ve PİFeklem tutulumu)

IV – Sistemik tutulumlu inflamatuar patolojiler(gut, psödogut, skleroderma, psöriatik artrit ve endokrinopatiler).

Bir cevap seçin.
A. I, II, III ve IV
B. Sadece IV
C. II ve IV
D. I ve III
E. I, II, ve III


3-En yaygın tuzak nöropatisi aşağıdakilerden hangisidir?
Bir cevap seçin
.
A. Torasik Çıkış Sendromu
B. Süperfisyal Kutanöz Radial Sinir Sıkışması
C. Karpal Tünel Sendromu
D. Kübital Tünel Sendromu
E. De Quervain Tenosinoviti


4-Karpal Tünel Sendromu ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. KTS tanısında en sık kullanılan testlerden Phalen testinde el bileği maksimal fleksiyona getirilerek, 60sn kadar bu pozisyonda tutulur, eğer semptomlar agreve olursa, test (+) kabul edilir. Ters Phalen ya da Buda testinde ise, el bileği maksimal ekstansiyona getirilir.
B. KTS’de hastalar karakteristik olarak, median sinir innervasyon alanında (ilk 3 parmak ve 4. parmağın medial yarısı) ağrı ve paresteziden yakınırlar.
C. Hastalar ellerini salladıklarında ya da kollarını kaldırdıklarında şikayetlerinin arttığını söylerler. Bu durum “Flick işareti” olarak bilinir.
D. KTS tanısında en sık kullanılan testlerden Tinel testinde, bilek volarinde median sinir üzerine taping yapılmaktadır. Median sinir innervasyon alanında parestezinin ortaya çıkması, testin (+)’liğini gösterir.
E. Nokturnal parestezi tipiktir, ağrı dirsek ve omuza yayılabilir.


5-Ayak ve ayak bileği ağrılarında genel tedavi yaklaşımları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I – Ayak ve ayak bileği ağrılarında, özellikle akut dönemde yük aktarımının engellenmesi gerekmektedir. Bu nedenle lokal istirahatten çok, genel vücut istirahati önemlidir.

II – Aşil tendiniti, bursit gibi tekrarlayan travmaya sekonder geliştiği düşünülen patolojilerde, buna yol açan faktör ortadan kaldırılmalı, spora ara verilmeli ve istirahat önerilmelidir. Günlük aktiviteler sırasında modifikasyona gidilmelidir.

III – Pes planusta, klinik semptomların şiddetine göre yumuşak ya da sert ark destekleri verilebilir..

IV – Pes kavusta metatarsal yastık kullanılabilir ve metatarsal bar ile transvers ark desteklenebilir.

Bir cevap seçin.
A. II ve IV
B. I, II, ve III
C. I, II, III ve IV
D. I ve III
E. Sadece IV


6-Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I – El ve el bileğinde ağrıya yol açan patolojiler, primer olarak artiküler ve periartiküler yerleşimli kas-iskelet sistemi yapılarından kaynaklanabilir.

II – El ve el bileği ağrılı hastalarda, küçük kas ve eklem grupları ve karmaşık tendon ve sinir yapıları içermesi nedeniyle, hızla deformite ve kontraktür gelişimi ve fonksiyon kaybına gitme riski taşıyabilir.

III – El ve el bileğinde ağrıya yol açan patolojiler, nörovasküler yapılardan kaynaklanan veya yansıyan ağrılar şeklinde olabilir.

IV – El ve el bileğinde ağrıya yol açan patolojiler, travmatik ve inflamatuar hastalıklardan tümöral lezyonlara kadar çok geniş bir yelpaze içinde yer alabilir.
Bir cevap seçin.
A. I, II, III ve IV
B. I, II, ve III
C. II ve IV
D. I ve III
E. Sadece IV
drehrlich
 
Mesajlar: 112
Kayıt: Pzt Şub 18, 2013 1:22 am

Re: 4.6. EL VE AYAK EKLEM AĞRILAR

Mesajgönderen gly » Pzt Nis 29, 2013 7:35 pm

Karpal Tünel Sendromu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. KTS, en sık 4 ila 6.dekadlar arasında ve kadınlarda sık görülmektedir.
B. Gebelikte ve oral kontraseptif kullananlarda KTS sıklığında azalma olmaktadır. *****
C. Etiyopatogenezde herediter predispozisyon, Vit-B6 eksikliği, nöral iskemi, persistan median arter varlığı, karpal kemiklerin kötü dizilimi, yer kaplayan oluşumlar ve el bileğinin tekrarlayıcı kötü fonksiyonel kullanımı suçlanan faktörler arasındadır.
D. Median sinirin karpal tünel içinde sıkışması sonucu meydana gelen tablo KTS olarak adlandırılır.
E. KTS ile birlikteliği olan sistemik hastalıklar arasında ise en sık diabet, hipotiroidizm, amiloidoz, sarkoidoz, akromegali, granülomatöz enfeksiyonlar, inflamatuar artritler ve kollajen vasküler hastalıklar yer almaktadır.

Sık rastlanan ağrılı el-el bileği patolojileri ve genel tedavi yaklaşımları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Son dönemlerde klinik pratiğe giren bir diğer tedavi yöntemi de kinezyotaping uygulamalarıdır.
B. Diğer konservatif tedavi metodları ile KTS’ye ait semptomlar hafifletilemezse, sistemik steroid enjeksiyonları da önerilmektedir. *****
C. Konservatif tedavi yöntemleri içerisinde yer alan fizik tedavi ve rehabilitasyon modaliteleri içerisinde ise parafin banyosu, terapötik ultrason, iyontoforez, analjezik akımlar ile sinir ve tendon kaydırma egzersizleri yer almaktadır.
D. Diğer konservatif tedavi metodları ile KTS’ye ait semptomlar hafifletilemezse, lokal steroid enjeksiyonları önerilmekte ve özellikle kısa dönemde oldukça anlamlı düzelmeye yol açtığı bildirilmektedir.
E. Tüm konservatif tedavi yöntemleri uygulanmasına rağmen, düzelme izlenmeyen vakalarda ise cerrahi yönlendirme önerilmektedir.

Karpal Tünel Sendromu ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. KTS için uygulanan farmakolojik tedavi yöntemleri içerisinde ise parasetamol ilk sıradadır. *****
B. Tedavide el bileği statik splintlerinin ilk 3 ayda kullanımının optimal sonuç verdiği bildirilmektedir.
C. Tedavi konservatif ve cerrahi olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir.
D. Konservatif tedavide ilk basamak, aktivite modifikasyonudur. Semptomları agreve edecek hareketlerin (özellikle tekrarlı ve uzamış el bileği fleksiyon ve ekstansiyonu ile parmak fleksiyonları) tekrarından kaçınılmalıdır.
E. Semptomların şiddetine göre hastalarda sadece geceleri ya da tüm gün splintleme yapılabilmektedir.

Plantar Fasiit ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Sıklıkla zayıf bireylerde görülmektedir. *****
B. Hastalarda ağırlık yüklenmesi sırasında, topuk altındaki ağrı ana şikayettir.
C. Plantar fasiit gibi topuk tutulumu ile giden hastalıkların tedavisinde obez hastalarda zayıflama, istirahat, yumuşak topuk yastığı, kalkaneal kap ya da kauçuk tabanlı ayakkabı kullanımı önemli bir yer tutmaktadır
D. Subkalkaneal topuk ağrısının en sık nedeni olan plantar fasiit, tekrarlayan mikrotravmalara bağlı olarak gerilme ve yırtılma ile oluşur.
E. Palpasyonda medial kalkaneal tuberositasın plantar yüzeyinin anteromedial bölgesi üzerinde şişlik olmaksızın, lokalize hassasiyet tespit edilir.
gly
 
Mesajlar: 30
Kayıt: Cmt Ara 08, 2012 2:07 pm

Re: 4.6. EL VE AYAK EKLEM AĞRILAR

Mesajgönderen dr.yalınç » Pzt Nis 29, 2013 8:35 pm

7) Ayak ve ayak bileği ağrısı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I – Ayak ve ayak bileği ağrısı, ayak ve ayak bileğinin artiküler yapılarından, periartiküler yumuşak dokulardan (kutanöz ve subkutanöz dokular, plantar fasiya, tendon kılıfları, bursa), sinir kökleri ve periferik sinirlerden, periferik vasküler sistemden kaynaklanabilir.
II – Ayak ve ayak bileği ağrısı, lomber omurga ve diz ekleminden de yansıyabilir.
III – Tedavi seçenekleri arasında aktivite ve yük aktarımında ve ayakkabıda modifikasyon ve ortopedik desteklerin kullanımını içeren yaklaşımlar, medikal tedaviler ve FTR modalitelerinin kullanımı ve cerrahi girişimler yer almaktadır.
IV – Uygunsuz ayakkabı kullanımı, ayak deformiteleri ve/veya intrinsik kaslardaki güçsüzlükten kaynaklanan statik bozukluklar, ağrılı ayakla seyreden klinik tabloların çoğunu açıklamaktadır.
A. I, II, III ve IV xxxxxx
B. I ve III
C. Sadece IV
D. II ve IV
E. I, II, ve III

9) Ayak ve parmak deformiteleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I – Halluks valgus, başparmağın 1.metatarstan10-15 dereceden fazla laterale deviasyonudur. Genellikle kadınlarda görülür. Genetik faktörlerin yanı sıra, sıkı, yüksek topuklu ve sivri uçlu ayakkabı kullanımı,1.MTF eklemi tutan dejeneratif ve inflamatuar artritler halluks valgus gelişine predispozisyon oluşturmaktadırlar.
II – Halluks rijidus ise, 1.MTF eklemde intermittant ağrı ve hareket kısıtlılığı ile karakterizedir. Özellikle parmak dorsifleksiyonu ağrılıdır. Tam ankiloz gelişince ağrı kaybolur. İleri yaş osteoartritli kişilerde sıktır,
III – Mallet parmak, pençe parmak ve çekiç parmak2., 3., 4. ve 5. parmaklarda görülebilecek deformitelerdir.
IV – Pes planus ya da düz taban, en sık görülen ark bozukluklarındandır. Longitudinal arkta düzleşme ile karakterizedir ve sıklıkla asemptomatiktir, fakat uzun süre ayakta durma veya yürümeye intolerans ve kaslarda ağrılı yorgunlukla sonuçlanır.
A. I, II, ve III
B. I, II, III ve IV xxxxxx
C. Sadece IV
D. I ve III
E. II ve IV
En son dr.yalınç tarafından Pzt Nis 29, 2013 9:02 pm tarihinde düzenlendi, toplamda 5 kere düzenlendi.
dr.yalınç
 
Mesajlar: 35
Kayıt: Pzr Mar 31, 2013 8:44 pm

Re: 4.6. EL VE AYAK EKLEM AĞRILAR

Mesajgönderen cansev21 » Pzt Nis 29, 2013 8:37 pm

Ayak ve ayak bileği ağrılarında genel tedavi yaklaşımları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I- Çekiç parmakta kullanılan non operatif tedavi seçenekleri arasında geniş uçlu, yumuşak derili ayakkabılar ve nasır ped’ i kullanımı yer almaktadır.
II – Metatarsaljilerde, metatars başları proksimaline denk gelecek şekilde metatars yastığı kullanımı ağrıyı rahatlatabilir.
III – Halluk rijidusta ayakkabı pençesine eklenecek bir çelik taban ve bir rocker ile başparmak bükülmeden yürüme gerçekleştirilir.
IV – Akut dönemde sıcak, daha sonra soğuk uygulamaları ve analjezik akımlardan yararlanılabilir. Özellikle yumuşak doku problemlerinde soğuk uygulamanın daha uygun olduğu düşünülmektedir.

A. I, II, III ve IV
B. Sadece IV
C. I ve III
D. I, II, ve III
E. II ve IV


Karpal Tünel Sendromu ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. En duyarlı elektrofizyolojik bulgu da, radial sinir duyusal ileti hızının yavaşlamasıdır.
B. Klinik tanı yöntemlerine ek olarak ultrasonografi’dan da yararlanılabilir.
C. Klinik tanı yöntemlerine ek olarak MRI’dan da yararlanılabilir.
D. Klinik tanı yöntemlerine ek olarak radyografi’dan da yararlanılabilir.
E. Elektrodiagnostik inceleme, bilinen en iyi tanı doğrulama yöntemidir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I – Bunyon: Ağrılı bir nasır ve/veya çıkıntı üzerinde sonradan oluşan bir bursa olup, hastalar genellikle 5.metatars başı üzerinde ağrı, şişlik ve duyarlılıkla başvururlar.
II – Ağrılı topuk yastığı sendromu: Plantar fasiit ile sık karışabilen bir klinik tablodur. Hastalar direkt olarak topuk yastığı üzerinde anteromedial bir hassasiyet varlığından söz ederler.
III – Retrokalkaneal Bursit: Topuk arkasında şişlik ve ayak bileğinin pasif dorsofleksiyonu ile artan ağrı varlığı söz konusudur.
IV – Erkeklerde daha sık gözlenen tarsal tünel sendromu(Tuzak Nöropatisi),nde hastalar genellikle ayak tabanı ve medialinde ağrı ve uyuşma tarzında şikayetlerle başvurmaktadırlar.

A. I, II, ve III
B. II ve IV
C. I ve III
D. Sadece IV
E. I, II, III ve I
cansev21
 
Mesajlar: 15
Kayıt: Çrş Oca 23, 2013 10:01 am

Re: 4.6. EL VE AYAK EKLEM AĞRILAR

Mesajgönderen dr_murat » Sal Nis 30, 2013 2:53 pm

Metatarsalji ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bir cevap seçin.
A. Ayakta durmakla ya da yürümekle ayağın ön kısmında ağrı ve palpasyonla metatars başlarında hassasiyet vardır.
B. Ağrı, ön transvers arkın çökmesi, ve orta metatars başlarında aşırı yüklenmeden kaynaklanmaktadır.
C. Gençlerde plantar yağ yastığının aşınması, metatarsal stres kırığı, tarsal tünel sendromu, nöropatiler gibi birçok neden metatarsaljiye yol açabilir.xxxxxxx
D. Metatars başlarında kallus oluşumu ve parmaklarda pençeleşme de görülebilir.
E. Uygunsuz ayakkabı kullanımına bağlı kronik ayak strain’i, değişmiş ayak biyomekaniği (pes planus, pes kavus v.b) birçok neden metatarsaljiye yol açabilir.
dr_murat
 
Mesajlar: 13
Kayıt: Cum Ara 28, 2012 7:03 pm

Re: 4.6. EL VE AYAK EKLEM AĞRILAR

Mesajgönderen drsyeni » Çrş May 01, 2013 5:30 pm

ellerinize sağlık farklı soru çıkmadı
drsyeni
 
Mesajlar: 98
Kayıt: Cmt Oca 05, 2013 9:23 pm

Re: 4.6. EL VE AYAK EKLEM AĞRILAR

Mesajgönderen musti » Pzr May 05, 2013 11:00 pm

Plantar Fasiit ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.
A. Subkalkaneal topuk ağrısının en sık nedeni olan plantar fasiit, tekrarlayan mikrotravmalara bağlı olarak gerilme ve yırtılma ile oluşur.
B. Hastalarda ağırlık yüklenmesi sırasında, topuk altındaki ağrı ana şikayettir.
C. Plantar fasiit gibi topuk tutulumu ile giden hastalıkların tedavisinde obez hastalarda zayıflama, istirahat, yumuşak topuk yastığı, kalkaneal kap ya da kauçuk tabanlı ayakkabı kullanımı önemli bir yer tutmaktadır
D. Sıklıkla zayıf bireylerde görülmektedir.xxx
E. Palpasyonda medial kalkaneal tuberositasın plantar yüzeyinin anteromedial bölgesi üzerinde şişlik olmaksızın, lokalize hassasiyet tespit edilir.
El ve el bileğinde ağrıya yol açan artiküler ve periartiküler kas-iskelet sistemi yapılarından kaynaklanan patolojiler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I – Travmatik olaylar (parmak ve el bileği sprain ve strainleri, tendon ve periferik sinir kesileri, fraktür ve dislokasyonlar)

II – Dejeneratif eklem hastalığı(1.karpometakarpal (KMK) eklem, proksimal interfalangial (PİF) ve distal interfalangial (DİF) eklem tutulumlu osteoartrit)

III – Romatoid artrit ( El bileği, metakarpofalangial eklem (MKF) ve PİFeklem tutulumu)

IV – Sistemik tutulumlu inflamatuar patolojiler(gut, psödogut, skleroderma, psöriatik artrit ve endokrinopatiler).

Bir cevap seçin.
A. I, II, ve III
B. II ve IV
C. I, II, III ve IV xxx
D. I ve III
E. Sadece IV
Metatarsalji ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bir cevap seçin.
A. Ayakta durmakla ya da yürümekle ayağın ön kısmında ağrı ve palpasyonla metatars başlarında hassasiyet vardır.
B. Metatars başlarında kallus oluşumu ve parmaklarda pençeleşme de görülebilir.
C. Uygunsuz ayakkabı kullanımına bağlı kronik ayak strain’i, değişmiş ayak biyomekaniği (pes planus, pes kavus v.b) birçok neden metatarsaljiye yol açabilir.
D. Ağrı, ön transvers arkın çökmesi, ve orta metatars başlarında aşırı yüklenmeden kaynaklanmaktadır.
E. Gençlerde plantar yağ yastığının aşınması, metatarsal stres kırığı, tarsal tünel sendromu, nöropatiler gibi birçok neden metatarsaljiye yol açabilir. xx


Sık rastlanan ağrılı el-el bileği patolojileri ve genel tedavi yaklaşımları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir cevap seçin.
A. Diğer konservatif tedavi metodları ile KTS’ye ait semptomlar hafifletilemezse, sistemik steroid enjeksiyonları da önerilmektedir. xxx
B. Son dönemlerde klinik pratiğe giren bir diğer tedavi yöntemi de kinezyotaping uygulamalarıdır.
C. Tüm konservatif tedavi yöntemleri uygulanmasına rağmen, düzelme izlenmeyen vakalarda ise cerrahi yönlendirme önerilmektedir.
D. Konservatif tedavi yöntemleri içerisinde yer alan fizik tedavi ve rehabilitasyon modaliteleri içerisinde ise parafin banyosu, terapötik ultrason, iyontoforez, analjezik akımlar ile sinir ve tendon kaydırma egzersizleri yer almaktadır.
E. Diğer konservatif tedavi metodları ile KTS’ye ait semptomlar hafifletilemezse, lokal steroid enjeksiyonları önerilmekte ve özellikle kısa dönemde oldukça anlamlı düzelmeye yol açtığı bildirilmektedir.
musti
 
Mesajlar: 19
Kayıt: Cum Ara 28, 2012 11:04 am

Re: 4.6. EL VE AYAK EKLEM AĞRILAR

Mesajgönderen e01516 » Çrş Haz 05, 2013 11:37 am

Karpal Tünel Sendromu ile olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bir cevap seçin.
A. Klinik tanı yöntemlerine ek olarak MRI’dan da yararlanılabilir.
B. Klinik tanı yöntemlerine ek olarak ultrasonografi’dan da yararlanılabilir.
C. Klinik tanı yöntemlerine ek olarak radyografi’dan da yararlanılabilir.
D. En duyarlı elektrofizyolojik bulgu da, radial sinir duyusal ileti hızının yavaşlamasıdır.xxxxxx
E. Elektrodiagnostik inceleme, bilinen en iyi tanı doğrulama yöntemidir.
e01516
 
Mesajlar: 20
Kayıt: Cmt Şub 02, 2013 6:55 pm


Dön Soru Arşivi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Bing [Bot] ve 3 misafir

cron