1.4 ATEŞ

Moderatör: drosman

1.4 ATEŞ

Mesajgönderen drfsdere » Sal Ara 11, 2012 12:49 am

Soru 1 Antipiretik dozları ile ilgili hangisi doğrudur ?

A. Parasetamol:10-15 mg/kg /4-6 saat
B. Ketoprofen:1.5 mg/kg/6-8 saat
C. İbuprofen:15-20 mg/kg/ 6-8 saat
D. İbuprofen:15-20 mg/kg/ 8-12 saat
E. Parasetamol 10-15 mg/kg /8-12 saat


Soru 2 Hangisi ateşin evrelerinden değildir ?

A. Bilinç bulanıklığı evresi
B. Prodromal evre
C. Terleme evresi
D. Kızarma evresi
E. Titreme evresi


Soru 3 Aşağıdakilerden hangisi ateşli çocuğun ailesinin eğitiminde yer almaz ?

A. Ateş çeşitleri hakkında bilgilendirme
B. Soğuk uygulama ne zaman ve nasıl yapılmalı.
C. Ateş nasıl ölçülmelidir.
D. Ne zaman acile başvurmalı.
E. Ateş düşürücüler ne zaman verilmeli.Soru 4 Aşağıdaki ifadelerden hangisi ateş ile hipertermi arasındaki farklardan değildir?

A. Hipertermi oluşumunda pirojenik toksinlerin direk rolü yoktur.
B. Hipertermide hipotalamustaki sıcaklık ayarı normal düzeydedir.
C. Hipertermi antipiretiklere yanıtlıdır.
D. Isı kaybını önleyen cilt lezyonları hiperterminin nedenlerinden biridir.
E. Ateş seyrinde gün içerisinde sirkadiyan ritm gözlenirken, hipertermide gözlenmez.


Soru 5 Aşağıdakilerden hangisi en sık seyahat ile ilişkili ateş nedenidir?

A. Sıtma
B. Solunum yolu enfeksiyonları
C. Enterik ateş
D. Hepatitler
E. İdrar yolu enfeksiyonları


Soru 6 Aşağıdakilerden hangisi ateşli hastayı sevk kriterleri arasında değildir?

A. Çocuk yaş
B. Parsiyel gastrektomili hasta
C. Nörolojik bulguların varlığı
D. Hipogamaglobulinemili hasta
E. İleri yaş


Soru 7 Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Sıcak çarpması durumunda hemen antipiretik tedavi başlanmalıdır.
B. Ateş çoğunlukla bakteriel enfeksiyon kaynaklıdır.
C. ESR yüksek olan 60 yaş ve üzeri hastalarda akciğer biopsisi planlanmalıdır.
D. Tüm ateşli vakalara hızla müdahale edilmelidir.
E. Ateşin paterni ile bakteriyel, viral, fungal, paraziter, malignansi, otoimmün hastalık ayrımı yapılamaz.


Soru 8 Parasetamol için yanlış olanı işaretleyiniz

A. En sık görülen yan etkisi dispepsi ve mide iritasyonudur
B. Böbrek yetmezlğinde doz ayarlanması gerekir.
C. 10-15 mg/kg/doz 4-6 saat arayla verilir
D. Aşırı duyarlı kişilerde ve G6PD eksikliğinde kontrendikedir
E. Karaciğerde metabolize edilir, idrarla atılır.

Soru 9 Aşağıdakilerden hangisi rölatif bradikardinedenlerinden değildir?
A. Tifo
B. İlaç ateşi
C. Lejyoner hastalığı
D. Difteri
E. Temaruz ateşi

Soru 10 Ateş-nabız diskordansı hangi durumlarda görülmez?

A. Hemorajik ateş
B. Kafa içi basınç artışı
C. Tifo
D. İlaç ateşi
E. Bakteriel pnömoniSoru 11 Aşağıdaki klinik tabloların hangisinde vücut sıcaklığının normal olması ile enfeksiyonlardan uzaklaşılabilir?

A. Alkol bağımlılığı
B. İmmun yetmezlik
C. Geçirilmiş tüberküloz
D. Kronik böbrek yetmezliği
E. Yaşlı kişiler


Soru 12 Aşağıdaki durumların hangisinde ateşe hızlı müdahale gerekmez?

A. İleri yaş hasta
B. Kalp hastalığı varlığı
C. İshal varlığı
D. Ağır metabolik hastalık
E. Gebelik


Soru 13 Aşağıdaki klinik tabloların hangisinde relatif bradikardi görülmez?

A. Lenfoma
B. İlaç ateşi
C. Hipertiroidi
D. Leptospira
E. Tifo

Soru 14 Aşağıdakilerden hangisi nedeni bilinmeyen ateşi(NBA) en doğru tanımlar?

A. NBA en az 3 haftadır devam eden ve hastanede yatırılarak 3 günde düşürülemeyen ateşi tanımlar.
B. NBA kliniği, en az 4 haftadır devam eden ve sebebi bilinemeyen ateşi tanımlar.
C. NBA, poliklinikten en az bir haftadır tetkik edilmesine rağmen tanısı konulamayan klinik durumlara ait bir tablodur.
D. NBA, 4 haftadan uzun süren 38,8ºC’nin üzerinde ateş varlığına ilaveten kliniğe yatırılarak bir haftalık yoğun incelemelere karşın ateşin nedeninin bulunamadığı durumlardır.
E. NBA, 3 haftadan uzun süren 38,3ºC’nin üzerinde ateş varlığına ilaveten kliniğe yatırılarak 3 günlük yoğun incelemelere karşın ateşin nedeninin bulunamadığı durumlardır.

Soru 15 Antipretikler için yanlış olanı işaretleyiniz.

A. Amaç çocuğu fiziksel olarak rahatlatmak, ağrılarını azaltmaktır.
B. Birden fazla ateş düşürücü ardışık olarak kullanılmamalıdır.
C. Ateşi düşürmede parasetamol 1. seçenek, ibuprofen 2. seçenektir.
D. Vücut sıcaklığını sadece 1-2ºC azaltırlar.
E. İbuprofenin ateş düşürücü etkisi Parasetamolden yüksektir.

Soru 16 İbuprofen için yanlış olan işaretleyiniz.

A. Maksimum doz: 50mg/kg/gün’dür
B. 5-10mg/kg /doz 6-8 saat arayla verilir
C. < 6 aylık bebekte kullanılmamalıdır.
D. Yemeklerden önce kullanılmalıdır.
E. PO 1 saat sonra maksimum plazma konstrasyonuna ulaşır.

Soru 17 Nedeni bilinmeyen ateşin ülkemiz koşullarında en sık sebebi hangisidir?

A. Seronegatifkollajenozlar
B. Romatoidartrit
C. Maligniteler
D. Renal kanser
E. İnfeksiyonlar

Soru 18 Aşağıdakilerden hangisi ilaç ateşi hakkında doğrudur?

A. Ateşin başka bir nedeni çoğunlukla vardır, bu kliniğe eşlik eder.
B. İlaç ateşi gelişmesi için ilacın daha önce kullanılmış olması gereklidir.
C. Lenfositoz ve rölatif taşikardi gelişmesi tipik bulgudur.
D. Rölatif bradikardi görülür ve lökosit sayısı normaldir.
E. İlaç ateşi ortaya çıktıktan sonra ilacın kesilmesi ile düzelmez.

Soru 19 Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde ateşin düşüşü kriz tarzındadır?

A. Borreliyozis
B. İlaç ateşi
C. Tüberküloz
D. Brusella
E. Hodgkin lenfoma

Soru 20 Ateş düşürmek için soğuk uygulama hakkında aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz.

A. Alkol ve kolonya soğuk suya ilave edilebilir.
B. Soğuk uygulama vücut ısı kontrol merkezinde ayar değiştirerek etki eder.
C. Sirke kullanmak çocuklarda özellikle önerilir.
D. Sıcak çarpması ve 41 ºC üzerinde ateşte uygulanabilir.
E. Soğuk veya buzlu su hızlı düşürdüğü için tercih edilebilir.

Soru 21 Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin antipiretik amaçla kullanılması tercih edilmez?

A. İbuprofen
B. Nonsteroidantiinflamatuar ilaçlar
C. Parasetamol
D. Asetaminofen
E. Kortikosteroid

Soru 22 Polikliniğe iki gündür süren ateş ve kırgınlık yakınmaları ile başvuran 22 yaşında 8 aylık gebe kadının muayenesinde 38.5ºC vücut sıcaklığı, burun akıntısı, aralıklı kuru öksürük dışında patolojik bulgu saptanmıyor. Hastaya öncelikli yaklaşım nasıl olmalıdır?

A. Gebe olduğu için herhangi bir ilacın kullanılmaması gereklidir.
B. Hasta gebe olduğu için ateş yüksekliği önemlidir. Antipiretik tedavi ile semptomatik yaklaşım önceliklidir.
C. Nedeni bilinmeyen ateş düşünülüp yatırılarak izlemi gereklidir.
D. Hastanın ateşi fizyolojik olarak gelişmiştir, gebeliğe bağlıdır.
E. Hızla antibiyotik tedavisi gereklidir.

Soru 23 Aşağıdakilerden hangisi rölatif taşikardi yapan nedenlerden değildir?

A. Hipertiroidizm
B. Supraventriküler aritmi
C. Hipotiroidizm
D. Pulmoneremboli
E. Anemi

Soru 24 Aşağıdaki ifadelerden hangisi septik (hektik) ateşi doğru tanımlar?

A. Vücut sıcaklığı her gün normale iner ve tekrar yükselir, gün içerisinde sıcaklık farkının çok fazla olmasıdır.
B. Vücut sıcaklığının gün içerisinde hiç normale inmemesi, sıcaklık farklarının bir dereceden az olmasıdır.
C. Vücut sıcaklığının aralıklı olarak normalin üzerinde olması ve günlük sıcaklık farkının bir dereceden az olmasıdır.
D. Vücut sıcaklığı gün içerisinde normal sınırlara aralıklı iner ve tekrar yükselmez.
E. Vücut sıcaklığının sürekli normalin üzerinde olması ve günlük sıcaklık farkının bir dereceden az olmasıdır.


Soru 25 Aşağıdakilerden hangisi devamlı ateşe neden olur?

A. Hogkinlenfoma
B. Brusella
C. Tifo
D. Sıtma
E. Borreliyozis

Soru 26 Ateşin faydaları arasında olmayanı işaretleyiniz

A. O bölgeye trombosit göçü olur.
B. T hücre proliferasyonu artar
C. Nötrofillerde antibakteriyel madde üretimi artar
D. İnterferon üretimi artar
E. Enfeksiyon bölgesinde kan akımı artar.


Soru 27 Ateş ölçümü için yanlış olanı işaretleyiniz. .

A. Beş yaş ve büyüklerde oral ölçüm yapılabilir.
B. Rektal ölçümde en az 10 dakika rektumda tutmalıdır.
C. Oral ölçümde en az 3 dakika bekletilmelidir.
D. Aksiller ölçümde en az 4 dakika tutmalıdır.
E. 5 yaşından küçüklerde aksiller ölçüm, 37.2 C’nin üstünde ise bu rektal ölçümle kontrol edilmelidir.

Soru 28 Aşağıdakilerden hangisi ateşli bir çocukta sevk kriterlerinden değildir?

A. Aşırı kusma varsa ve sıvı alamıyorsa.
B. Penisilin allerjisi öyküsü varsa.
C. Solunum güçlüğü veya hızlı solunum varsa.
D. Ateşle birlikte döküntü gelişirse.
E. Baş ağrısı ve ense sertliği varsa.

Soru 29 Aşağıdakilerden hangisi hektik ateş nedenlerinden değildir?

A. Still hastalığı
B. Kala-azar
C. Bruselloz
D. Sıtma
E. Milier tbc

Soru 30 Aşağıdakilerden hangisi ilaç ateşinde periferik yaymada görülen spesifik bulgudur?

A. Nötropeni
B. Monositoz
C. Lökopeni
D. Eozinofili
E. Trombositopeni


Soru 31 Aşağıdaki ilaçlardan hangisi ilaç ateşine neden olmaz?

A. Sefalosporinler
B. Lansoprazol
C. Barbitüratlar
D. Metildopa
E. Karbamezapin


Soru 32 Aşağıdaki ifadelerden hangisi remittan (bacaklı) ateşi doğru tanımlar?

A. Vücut sıcaklığının aralıklı olarak normalin üzerinde olması ve günlük ısı farkının bir dereceden az olmasıdır.
B. Sabah ve akşam sıcaklık farkının bir dereceden fazla olması ama en düşük düzeyinde bile normalin üzerinde seyretmesi
C. Vücut sıcaklığının aralıklı normalin üzerinde olması ve günlük sıcaklık farkının bir dereceden fazla olmasıdır.
D. Vücut sıcaklığının sürekli normalin üzerinde olması ve günlük sıcaklık farkının bir dereceden az olmasıdır.
E. Sabah akşam sıcaklık farkının olmaması ve vücut sıcaklığının sürekli normalin üzerinde olması


Soru 33 Devamlı ateşi (febris continue) aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru tanımlar?

A. Vücut sıcaklığının sürekli normalin üzerinde olması ve günlük sıcaklık farkının bir dereceden az olmasıdır.
B. Vücut sıcaklığının aralıklı olarak normalin üzerinde olması ve günlük sıcaklık farkının bir dereceden fazla olmasıdır.
C. Vücut sıcaklığının sürekli normalin üzerinde olması ve günlük sıcaklık farkının bir dereceden fazla olmasıdır.
D. Vücut sıcaklığının sürekli normalin üzerinde olması ve gün içerisinde hiç sıcaklık farkının olmaması
E. Vücut sıcaklığının aralıklı olarak normalin üzerinde olması ve günlük sıcaklık farkının bir dereceden az olmasıdır.Soru 34 Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

A) Rölatif taşikardide hem vücut sıcaklığı çok yüksektir, hem nabız sayısı çok atrmıştır,
B) Rölatif bradikardi her 1 C vücut sıcaklığında artışa cevap olarak nabız sayısında 10-20 atım/dakika artış olmasıdır,
C) Rölatif taşikardivücüt sıcaklığının normal değerin altında olmasına rağmen, nabzın normal sınırlarda olması durumudur,
D) Rölatif bradikardi her 1 C vücut sıcaklığında artışa cevap olarak nabız sayısında 20-30 atım/dakika artış olmasıdır,
E) Rölatif bradikardi vücut ısı artışı olmaksızın nabız sayısının normal değerin 10-20 atım/dak altında seyretmesi halidir.Soru 35 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Hipertermi vücut sıcaklığının merkezi ısı ayarında değişme olmaksızın yükselmesidir
B. Normal bir vücut savunma mekanizmasıdır
C. Ateş nedeni genellikle bakteriyel enfeksiyonlardır
D. Acil servise getirilen çocukların %10-20‘inde ateş vardır
E. Çocuğun genel durumu ateşin derecesinden daha önemlidirSoru 36 Soğuk uygulama için doğru olanı işaretleyiniz.

A. 41º C üzerinde ateş durumlarında uygulanmamalıdır
B. Sıcak çarpmasında uygulanmamalıdır
C. Alkol ve kolonya tercih edilmelidir.
D. Soğuk uygulama vücut ısı kaybını artırarak kalıcı kontrol sağlar
E. Soğuk/buzlu su ve sirke kullanılmamalıdırSoru 37 Ateşin zararları arasında olmayanı işaretleyiniz

A. Kalori ve sıvı gereksinimi artar.
B. Bilinç değişikliklerine neden olur.
C. Kas yıkımı artar.
D. Metabolizma yavaşlar.
E. Ateş yüksekliğinde oksijen ihtiyacı %13 artar.Soru 38 Aşağıdakilerden hangisi ateşli çocuk için yanlıştır

A. Vücut ısısını tamamen normale döndürmek amaçlanmalıdır
B. Çocukların kendini iyi hissettiği ve rahatladığı vücut ısısı hedeflenmelidir
C. Ateş 3 aylıktan küçük bebeklerde nadir görülmekle birlikte eğer görülürse agresif yaklaşım gerektirir
D. Ateşin düşmesi altta yatan hastalığın tedavisi anlamına gelmez
E. Ateş trasesi belirlenmesi, bakteriyel enfeksiyon ile viral hastalık ayırımına yardımcı olmaz.Soru 39 Yenidoğan(0-28 günlük) için ateşle ilgili olarak yanlış olanı işaretleyiniz.

A. Ateşli yenidoğanda Grub B streptokoklar ve Listeria monocytogenes sıktır
B. Ateşli yenidoğanda bakteriyemi riski %7.4-13
C. Ateşli yenidoğanda viral enfeksiyonlardan, Enterovirüs ve Herpes görülebilir
D. Yenidoğan döneminde, hipertermi veya hipotermi olabilir
E. Ateşli yenidoğanda ateş nedeni daha çok lokalize enfeksiyonlardır.
drfsdere
Site Admin
 
Mesajlar: 436
Kayıt: Pzr Eki 14, 2012 1:34 am

Re: Ateş (Bölüm 1-2)

Mesajgönderen hakanytp » Prş Ara 13, 2012 10:32 pm

29 . ateş sorusunun cevabı sıtma değil Bruselloz olmalı.
hakanytp
 
Mesajlar: 7
Kayıt: Cmt Ara 08, 2012 8:57 pm

Re: Ateş (Bölüm 1-2)

Mesajgönderen didyma » Cum Ara 14, 2012 12:31 am

Soru:
Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?
A) Rölatif taşikardide hem vücut sıcaklığı çok yüksektir, hem nabız sayısı çok atrmıştır,
B) Rölatif bradikardi her 1 C vücut sıcaklığında artışa cevap olarak nabız sayısında 10-20 atım/dakika artış olmasıdır,
C) Rölatif taşikardivücüt sıcaklığının normal değerin altında olmasına rağmen, nabzın normal sınırlarda olması durumudur,
D) Rölatif bradikardi her 1 C vücut sıcaklığında artışa cevap olarak nabız sayısında 20-30 atım/dakika artış olmasıdır,
E) Rölatif bradikardi vücut ısı artışı olmaksızın nabız sayısının normal değerin 10-20 atım/dak altında seyretmesi halidir.


drfsdere :eklendi cevap nedir
didyma
 
Mesajlar: 82
Kayıt: Sal Ara 11, 2012 6:51 pm

Re: Ateş (Bölüm 1-2)

Mesajgönderen recepsaglam » Cum Ara 14, 2012 2:35 am

13-Aşağıdaki klinik tabloların hangisinde vücut sıcaklığının normal olması ile enfeksiyonlardan uzaklaşılabilir?
A. Alkol bağımlılığı
B. İmmun yetmezlik
XC. Geçirilmiş tüberküloz-------
D. Kronik böbrek yetmezliği
E. Yaşlı kişiler

drfsdere eklendi
recepsaglam
 
Mesajlar: 12
Kayıt: Pzt Ara 10, 2012 7:09 pm

Re: Ateş (Bölüm 1-2)

Mesajgönderen recepsaglam » Cum Ara 14, 2012 2:37 am

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Hipertermi vücut sıcaklığının merkezi ısı ayarında değişme olmaksızın yükselmesidir

B. Normal bir vücut savunma mekanizmasıdır

XC. Ateş nedeni genellikle bakteriel enfeksiyonlardır -------

D. Acil servise getirilen çocukların %10-20‘inde ateş vardır

E. Çocuğun genel durumu ateşin derecesinden daha önemlidir

drfsdere eklendi
recepsaglam
 
Mesajlar: 12
Kayıt: Pzt Ara 10, 2012 7:09 pm

Re: Ateş (Bölüm 1-2)

Mesajgönderen recepsaglam » Cum Ara 14, 2012 2:39 am

Soğuk uygulama için doğru olanı işaretleyiniz.

A. 41º C üzerinde ateş durumlarında uygulanmamalıdır

B. Sıcak çarpmasında uygulanmamalıdır

C. Alkol ve kolonya tercih edilmelidir.

D. Soğuk uygulama vücut ısı kaybını artırarak kalıcı kontrol sağlar

XE. Soğuk/buzlu su ve sirke kullanılmamalıdır--------

drfsdere eklendi
recepsaglam
 
Mesajlar: 12
Kayıt: Pzt Ara 10, 2012 7:09 pm

Re: Ateş (Bölüm 1-2)

Mesajgönderen recepsaglam » Cum Ara 14, 2012 1:37 pm

24. SORU CEVABI A
32. SORU CEVABI B
33. SORU CEVABI A
34. SORU CEVABI B

DRFSDERE DÜZELTİLDİ
En son recepsaglam tarafından Pzt Ara 17, 2012 12:52 pm tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
recepsaglam
 
Mesajlar: 12
Kayıt: Pzt Ara 10, 2012 7:09 pm

Re: Ateş (Bölüm 1-2)

Mesajgönderen Panter3864 » Cmt Ara 15, 2012 12:13 am

ateş 1-2 ye ilave ederseniz.---
- Aşağıdakilerden hangisi ateşli çocuk için yanlıştır
xxxx A. Vücut ısısını tamamen normale döndürmek amaçlanmalıdır
B. Çocukların kendini iyi hissettiği ve rahatladığı vücut ısısı hedeflenmelidir
C. Ateş 3 aylıktan küçük bebeklerde nadir görülmekle birlikte eğer görülürse agresif yaklaşım gerektirir
D. Ateşin düşmesi altta yatan hastalığın tedavisi anlamına gelmez
E. Ateş trasesi belirlenmesi, bakteriyel enfeksiyon ile viral hastalık ayırımına yardımcı olmaz.
Panter3864
 
Mesajlar: 12
Kayıt: Cum Ara 07, 2012 10:33 am

Re: Ateş (Bölüm 1-2)

Mesajgönderen didyma » Cmt Ara 15, 2012 7:50 pm

33. sorunun cevabı a) olmalıdır. vücut sıcaklığı sürekli normalin üzerinde ve sıcaklık farkı 1 dereceden az
didyma
 
Mesajlar: 82
Kayıt: Sal Ara 11, 2012 6:51 pm

Re: Ateş (Bölüm 1-2)

Mesajgönderen clivus79 » Pzr Ara 16, 2012 2:35 pm

Ateşin zararları arasında olmayanı işaretleyiniz


Bir cevap seçin.


A. Kalori ve sıvı gereksinimi artar.
B. Bilinç değişikliklerine neden olur.
C. Kas yıkımı artar.
***D. Metabolizma yavaşlar.
E. Ateş yüksekliğinde oksijen ihtiyacı %13 artar.

drfsdere eklendi
clivus79
 
Mesajlar: 1
Kayıt: Cmt Ara 15, 2012 1:46 pm

Sonraki

Dön Soru Arşivi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir

cron